tailieunhanh - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN ĐỌC - AI CÓ LỖI

Rèn kỹ năng đọc trô i chả y toàn bài. - Đọc to, rõ ràn g, lưi loát. | LUYỆN ĐỌC AI CÓ LỖI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. - Rèn kỹ năng đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc to rõ ràng lưi loát. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC . NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Luyện đọc 37phút - Đọc mẫu - Đọc câu - Đọc đoạn - Đọc bài 3. Nhận xét đánh giá 2 phút Luyện đọc bài Ai có lỗi - GV đọc mẫu hướng dẫn đọc đúng - HS đọc nối tiếp câu - GV sửa lỗi - HS đọc nối tiếp đoạn - GV nhắc ngắt nghỉ đúng - HS thi đọc cả bài - HS GV nhận xét đánh giá - GV khen học sinh đọc tiến bộ - HS luyện đọc ở nhà LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ THIẾU NHI ÔN TẬP CÂU Tiết PPCT 2 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Mở rộng vốn từ về trẻ em tìm được các từ chỉ trẻ em tính nết của trẻ em. - Ôn kiểu câu Ai là gì - Giáo dục HS thêm hiểu biết về vốn từ trẻ em. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV phiếu bài tập. III . HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5phút Chữa bài 2 tiết trước B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1phút 2. Hướng dẫn luyện tập a Bài 1 Tìm và nghi vào chỗ trống các từ 12phút - HS chữa bài 2 trên bảng - HS GV nhận xét đánh giá - GV nêu mục đích yêu cầu - HS nêu yêu cầu của bài - GV chia nhóm hướng dẫn dán phiếu trên bảng. - HS 2nhóm thi tiếp sức viết nhanh từ vào phiếu trên bảng - HS GV nhận xét đánh giá - HS chữa bài vào vở b Bài 2 Gạch một gạch dưới bộ - HS nêu yêu cầu của bài phận câu trả lời cho câu hỏi. 10phút - GV hướng dẫn - HS làm trên bảng phụ - HS GV nhận xét đánh giá - GV củng cố kiến thức của bài c Bài 3 Đặt câu hỏi cho các bộ phận - HS nêu yêu cầu của bài câu in đậm . 10phút - GV hướng dẫn - HS làm miệng - HS GV nhận xét đánh giá - GV củng cố bài - HS nhắc lại kiến thức của bài học 3. Củng cố dặn dò 2phút - GV nhận xét tiết học - HS ôn bài ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.