tailieunhanh - 7 quy trình thực hiện 1 Sự kiện

Tài liệu "7 quy trình thực hiện 1 Sự kiện" trình bày các thủ tục cơ bản phải trải qua của một event như: hình thành chủ đề event, viết chương trình, hoạch định, thực hiện kế hoạch có kèm kiểm soát, tổ chức và theo dõi event,.Cùng tham khảo tài liệu để nắm thông tin chi tiết. | 7 quy trình thực hiện 1 Sự kiện Nguồn MPA - Quản lý 1 sự kiện bao gồm quá trình hoạch định và kiểm soát về chi phí cost công việc content và rủi ro risk đi kèm với những ràng buộc về luật pháp legal văn hóa đạo đức ethical và những thay đổi không thể lường trước được ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Một Event luôn phải trải qua những thủ tục cơ bản sau 1. Hình thành chủ đề theme cho event chủ đề này sẽ chịu sự ràng buộc và chi phối bởi nhiều vấn đề vĩ mô như luật regulation khu vực tổ chức site choise văn hoá riêng của khách hàng client culture nguồn lực resource và những vấn đề vi mô như địa điểm tổ chức venue cách thức phục vụ entertaiment artist speaker cách trang trí decoration âm thanh ánh sáng sound and light các kỹ xảo hiệu ứng đặc biệt audiovisual special effects . 2. Viết chương trình proposal là cách tạo sản phẩm event trên giấy tờ. Chương trình này sẽ được gửi đến khách hàng với bàng báo giá và chờ phản hồi từ phía khách hàng. Thông thường đối với 1 event đây là giai đoạn quan trọng nhất tạo sự khác biệt giữa các công ty event với nhau. Nhưng 1 ý tưởng hay vẫn chưa bảo đảm cho sự thành công của event bởi còn phụ thuộc nhiều vào khâu tổ chức. 3. Hoạch định đó là quá trình mà người hoạch định sẽ hình thành trước trong đầu các công việc cần thiết cho event. Kết quả của việc hoạch định sẽ là Các công việc cần - Required jobs ví dụ như chuẩn bị đặt hàng cho dàn dựng và trang trí tiến hành dàn dựng và trang trí địa điểm tổ chức sự kiện tổng đợt chương trình. Bảng phân công công việc - Checklist ai sẽ chịu trách nhiệm đặt hàng và hối thúc các nhà cung cấp và Thời hạn hoàn thành công việc - Timeline. 4. Thực hiện kế hoạch có kèm kiểm soát lúc này mọi người sẽ thực hiện công việc đặt ngoài outsourcing theo kế hoạch và có sự giám sát của các trưởng bộ phận. 5. Tổ chức event và theo dõi event các trưởng bộ phận sẽ điều phối nhân lực theo công việc đã được phân công. Những lúc có phát sinh ngoài dự kiến mọi người sẽ cùng tập hợp lại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.