tailieunhanh - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm hóa vô cơ 1 Biên soạn Võ Hồng Thái 546. Borax Hàn the có công thức . Phần trăm khối lượng của bor B có trong borax là a 11 33 b 21 47 c 12 07 d 18 32 C 12 H 1 Q 16 Na 23 B 10 8 547. Kẽm photphua phosphur kẽm zinc phosphide Zn3P2 rất độc trước đây được dùng làm thuốc chuột. Người ta khuyến cáo kế bên mồi thuốc nên đặt thêm chén nước để khi chuột ăn xong uống nước là chết ngay tại chỗ chứ không chết trong hang hốc khó kiếm. Chén nước có tác dụng gì khiến chuột có thể chết ngay tại chỗ a Nước làm nở mồi khiến chuột bị bể bụng mà chết b Muối kẽm photphua bi thủy phân tạo Zn QH 2 khiến cho chuột chết c Chuột ăn muối nhiều mặn nên uống nhiều nước khiến máu loãng mà chết d Kẽm photphua bị thủy phân khi gặp nước tạo photphin PH3 là chất rất độc đối với sự hô hấp nên chuột bị chết ngay 548. Một trong những nguyên nhân khiến cá tôm bị chết nhiều khi trời nắng là thiếu dưỡng khí Q2 trong nước. Sự hòa tan chất khí trong nước là một quá trình thuận nghịch. Chọn kết luận đúng a Sự hòa tan khí oxi trong nước là một quá trình thu nhiệt b Tất cả các khí khi hòa trong dung môi lỏng đều là quá trình tỏa nhiệt c Tuỳ theo khí mà khi hòa tan trong nước là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt cụ thể quá trình hòa tan khí oxi vào nước là một quá trình tỏa nhiệt d Nếu khí nào khi hòa tan nước và tạo được liên kết hiđro với nước như NH3 HCHQ thì sự hòa này là quá trình tỏa nhiệt còn không thì là quá trình thu nhiệt 549. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A gồm FeQ Fe2Q3 và Fe3Q4 vào dung dịch H2SQ4 loãng có dư thu được dung dịch B. Chia dung dịch ra làm hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với NaQH dư được kết tủa C. Nung lượng C này trong không khí cho đến khối lượng không đổi thu được 8 8 gam oxit. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 100 mL dung dịch KMnQ4 0 1M. Cho biết muối sắt II bị KMnQ4 trong môi trường axit oxi hóa tạo muối sắt III còn KMnQ4 bị khử tạo muối Mn II . Trị số của m là a 33 6 b 8 4 c 25 2 d 16 8 Fe 56 Q 16 550. Dung dịch etylenglicol HQ-CH2CH2-QH 32 22 có tỉ khối

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.