tailieunhanh - Vẽ hình cầu vồng

Cách ve hình cầu vồng trên bức ảnh Bước 1: Các bạn hãy chuẩn bị một bức ảnh 400 x 300 mà bạn cảm thấy ứng ý : - Mở bức ảnh các bạn mới chuẩn bị bằng Photoshop. - Tạo 1 Layer mới (Ctrl + Shift + N), click 2 lần vào nó và đổi tên thành "cầu vồng" Bước 2: Chọn công cụ Gradient (G), hãy chọn tiếp chế độ Linear Gradient, chọn mầu và các thông số như hình dưới : - Mầu Graident ở đây đã mặc định sẵn trong chương trình, nếu bạn nào chẳng may xóa. | Vẽ hình cầu vồng Cách ve hình cầu vồng trên bức ảnh Bước 1 Các bạn hãy chuẩn bị một bức ảnh 400 x 300 mà bạn cảm thấy ứng ý - Mở bức ảnh các bạn mới chuẩn bị bằng Photoshop. - Tạo 1 Layer mới Ctrl Shift N click 2 lần vào nó và đổi tên thành cầu vồng Bước 2 Chọn công cụ Gradient G hãy chọn tiếp chế độ Linear Gradient chọn mầu và các thông số như hình dưới - Mầu Graident ở đây đã mặc định sẵn trong chương trình nếu bạn nào chẳng may xóa đi thì có thể vào đây để khôi phục lại - Bây giờ sẽ kéo thả từ trên xuống như hình dưới Chú ý Lúc này chúng ta làm việc trên Layer mới tạo tên là Cầu Vồng chứ không phải trên Background . Và nếu các bạn kéo thả càng dài thì hình cầu vồng mà chúng ta vẽ ra càng lớn. Bước 3 Tiếp theo chúng ta vào menu Filter Distort Polar Coordinates. Bước 4 Các bạn hãy ấn Ctrl T và dùng công cụ Move V để đặt cầu vồng vào vị trí thích .