tailieunhanh - Vẽ cây dừa bằng brush

Với câu hỏi về brush của một mem trong DownloadZone , pé A đã nghĩ ra cách vẽ này và đã thử làm nhiều lần thấy hiệu ứng rất tuyệt , làm banner hơi bị ổn . Nay pé A viết một cái tut ngắn ngủn để gọi là trình bày :. Hy vọng mọi người sẽ thích ^^ Tạm gọi là bài vẽ cây dừa ^^ . Đầu tiên mở 1 file kích thước 400x400 pxs : Tạo 1 layer mới đặt tên là "CAYDUA" . Chọn brush trên thanh công cụ hoặc ấn (B) . Rồi window /. | Vẽ cây dừa bằng brush Với câu hỏi về brush của một mem trong DownloadZone pé A đã nghĩ ra cách vẽ này và đã thử làm nhiều lần thấy hiệu ứng rất tuyệt làm banner hơi bị ổn . Nay pé A viết một cái tut ngắn ngủn để gọi là trình bày . Hy vọng mọi người sẽ thích AA . Tạm gọi là bài vẽ cây dừa AA . Đầu tiên mở 1 file kích thước 400x400 pxs Tạo 1 layer mới đặt tên là CAYDUA . Chọn brush trên thanh công cụ hoặc ấn B . Rồi window Brushes hoặc nhấn F5 để mở bảng Brushes . Chọn và chỉnh các thông sô như sau

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG