tailieunhanh - Hỏi Đáp về TMĐT - Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp (Phần 3)

Tích hợp thương mại điện tử vào web site là một chỉ đạo công ty mong muốn chứ không chỉ là một quyết định công nghệ. Bằng cách cung cấp thương mại điện tử trên web, bạn đã đưa ra một quyết định sâu sắc làm thay đổi cách thức mà công ty sẽ tiến hành kinh doanh. | Từ góc độ người tiêu dùng, một khách hàng trước tiên sẽ đăng ký với nhà cung cấp về các thông tin thanh toán (số tài khoản ) và cách trình bày hoá đơn mà mình thích. Tuỳ thuộc vào các dịch vụ được cung cấp bới bên lập hoá đơn, người tiêu dùng có thể được cấp một tên (user name) và mật khẩu (password) để truy nhập một cách an toàn và có xác nhận đến web site của công ty và để họ có thể xem trực tuyến được cân đối tài khoản của mình. Các khách hàng có thể chọn phương pháp nhận hoá đơn bằng điện tử, đề nghị gửi qua đường thư hay kết hợp cả hai. Ví dụ, có thể gửi cho người tiêu dùng một thông báo bằng e-mail với nội dung là hoá đơn đã được đưa bên web site của công ty. Khi khách hàng nhận được hoá đơn của mình trên Internet, họ có thể xem một phiên bản đầy đủ của tờ kê có kèm theo các đồ họa, logo và các số liệu chi tiết về hoá đơn. Hãy cung cấp cho các khách hàng báo cáo theo cách có ý nghĩa đối với họ (ví dụ, hoá đơn điện thoại có thể được sắp xếp theo số điện thoại, ngày tháng, hay độ dài cuộc gọi ). Sau khi xem xong hoá đơn trực tuyến, khách hàng có thể chọn cách thanh toán hoá đơn với các khoản tiền từ tài khoản ngân hàng của họ. Quá trình thanh toán có thể được thực hiện thông qua một dịch vụ giống như dịch vụ séc điện tử an toàn PayNow của CyberCash. Các séc điện tử xuất hiện trên các báo cáo tài khoản séc hàng tháng của người tiêu dùng giống như các giao dịch thẻ ghi nợ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.