tailieunhanh - Tut blend đầu tiên ( màu lạnh nhẹ nhàng )

Bạn mở ra tấm hình mà bạn muốn chỉnh sửâ B1 : nhân đôi layer lên ( ctrl +J). nhấn tiếp Ctrl + L để tăng sáng cho ảnh với thông số ( 0, , 255 ) B2: Trong bức hình này đôi chân hơi xấu nên dùng bạn có thể down Plug-in tại link này . Sau khi làm mặt nước xong thì tạo 1 layer mark và xóa nhẹ phần chân của tiếp xúc với nước. Ở bước này các bạn có thể làm thêm 1 ít gợn sóng, tùy các bạn .B3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +. | Tut blend đầu tiên màu lạnh nhẹ nhàng Bạn mở ra tấm hình mà bạn muốn chỉnh sửâ B1 nhân đôi layer lên Ctrl J . nhấn tiếp Ctrl L để tăng sáng cho ảnh với thông số 0 255 B2 Trong bức hình này đôi chân hơi xấu nên dùng bạn có thể down Plug-in tại link này http znl2ltwị00x. Sau khi làm mặt nước xong thì tạo 1 layer mark và xóa nhẹ phần chân của tiếp xúc với nước. Ở bước này các bạn có thể làm thêm 1 ít gợn sóng tùy các bạn B3 Nhấn tổ hợp phím Ctrl shift alt e để gộp tất cả các layer dưới lại với nhau. B4 Tạo môt lớp color balace với các thông sô như hình B5 Tạo tiêp 1 lớp channel mixer với thông sô output channel Kênh red 119 -2 0 0 Kênh green 2 100 9 0 kênh blue 13 2 100 click OK B6 ân tô hợp phím Ctrl shift alt e đê layer tông hợp rôi chuyên layer đó vê Overlay với Opacty 59 . Tạo tiếp 1 layer mark xóa phần không giang phía sau mod. ko xóa phần mặt .