tailieunhanh - “Độ” Windows trong tíc tắc- Phần 3

Trong cửa sổ kế, thiết lập thời gian tiện ích hoạt động (ngày, giờ hoặc ngày thứ mấy của tháng), nhấn Next. Nhập tài khoản người dùng và mật khẩu đăng nhập ở bước tiếp theo (lưu ý: xác nhận mật khẩu ở mục Confirm password), nhấn Next. Đánh dấu tùy chọn Open advanced properties for this task when I click finish trước khi nhấn Finish. Trong cửa sổ Command Prompt mới xuất hiện, hiệu chỉnh mục Run (thẻ Task) thành c: /c echo y|chkdsk c: /f /x (với c là tên phân vùng Windows). . | Next. Trong cửa sổ kế thiết lập thời gian tiện ích hoạt động ngày giờ hoặc ngày thứ mấy của tháng nhấn Next. Nhập tài khoản người dùng và mật khẩu đăng nhập ở bước tiếp theo lưu ý xác nhận mật khẩu ở mục Confirm password nhấn Next. Đánh dấu tùy chọn Open advanced properties for this task when I click finish trước khi nhấn Finish. Trong cửa sổ Command Prompt mới xuất hiện hiệu chỉnh mục Run thẻ Task thành c c echo y chkdsk c f x với c là tên phân vùng Windows . Nhấn OK nhập mật khẩu lần nữa xác nhận thay đổi và cuối cùng chọn OK để kết thúc. Nếu sử dụng Windows Vista chọn Scheduled. Ở mục Actions bên khung phải chọn Create Task và tìm đến ứng dụng bạn cần tham khảo thông tin ở mục Discription . Đánh dấu mục Run with highest privileges và những tùy chọn khác chọn New trong thẻ Triggers và thiết lập các mục thích hợp như Monthly All months First trong mục On. trước khi nhấn OK. Trong thẻ Actions chọn New gõ lệnh ở mục Program script và c echo y chkdsk c f x cho mục Add Agruments tùy chọn . Chọn OK để hoàn tất. QUẢN LÝ TẬP TIN TỪ CÚ NHẤN PHẢI CHUỘT Vấn đề Delete cut copy là những lệnh quen thuộc với người dùng trong trình đơn ngữ cảnh khi nhấn phím phải chuột. Tuy nhiên việc sao chép hoặc cắt dán tập tin thư mục phải qua khá nhiều thao tác dài dòng. Làm thế nào để thực Bổ sung lệnh sao hiện việc này nhanh hơn Khắc phục nhanh Chỉnh sửa Registry để có thêm dòng lệnh copy to folder và move to folder trong trình đơn ngữ cảnh khi nhấn phải chuột sẽ đơn giản hóa việc sao chép tập tin thư mục. Trước tiên bạn cần sao lưu registry tham khảo cách sao lưu Registry trong bài viết Chăm sóc và bảo dưỡng Windows Registry ID A0502_90 tại hoặc tạo một điểm khôi phục nếu dùng tiện ích System Restore . Mở tiện ích Notepad nhập vào nội dung sau Windows Registry Editor Version HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesy chép và di chuyển vào trình đơn ngữ cảnh bằng cách thay đổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.