tailieunhanh - Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không nước ngoài khai thác đến Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không nước ngoài khai thác đến việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không nước ngoài khai thác đến Việt NamThông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Hãng hàng không nước ngoài làm hồ sơ đề nghị cấp 1. đề nghị quyền vận chuyển hàng không gửi tới Cục HKVN. Cục HKVN xem xét thẩm định hồ sơ và trả lời hãng hàng không về việc chấp thuận cấp không cấp hoặc yêu cầu bổ Giải quyết 2. sung các tài liệu cần thiết theo luật định để tiếp tục xem thủ tục xét việc cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không 2. Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay 3. Báo cáo về đường bay và kế hoạch khai thác dự kiến 4. Tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ hoạt động của hãng Văn bản của quốc gia chủ nhà hãng hàng không nước ngoài chỉ định 5. hoặc xác nhận chỉ định hãng hàng không đó được quyền khai thác vận chuyển hàng không theo Hiệp định hàng không song phương hai nước Số bộ hồ sơ 01 bộ gồm 03 bản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.