tailieunhanh - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm hóa vô cơ 1 Biên soạn Võ Hồng Thái 302. Hỗn hợp A gồm Fe và ba oxit của nó. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 loãng có 672 ml NO thoát ra đktc và dung dịch D. Đem cô cạn dung dịch D thu được 50 82 gam một muối khan. Trị số của m là a 16 08 gam b 11 76 gam c 18 90 gam d 15 12 gam Fe 56 O 16 N 14 303. Một lượng bột kim loại sắt không bảo quản tốt đã bị oxi hóa tạo các oxit. Hỗn hợp A gồm bột sắt đã bị oxi hóa gồm Fe FeO Fe3O4 và Fe2O3. Để tái tạo sắt người ta dùng hiđro để khử ở nhiệt độ cao. Để khử hết 15 84 gam hỗn hợp A nhằm tạo kim loại sắt thì cần dùng 0 22 mol H2. Nếu cho 15 84 gam hỗn hợp A hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng thì sẽ thu được bao nhiêu thể tích khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn a 3 36 lít b 2 464 lít c 2 912 lít d 1 792 lít Fe 56 O 16 304. Hiđro có ba nguyên tử đồng vị là 1H 2 H và 3 H. Còn O có ba nguyên tử đồng vị là 16 O 13 O và 18 O. Có thể có tối đa bao nhiêu phân tử H2O khác nhau do sự liên kết giữa các nguyên tử đồng vị trên a 18 phân tử b 12 phân tử c 9 phân tử d 6 phân tử 305. Hiđro có ba nguyên tử đồng vị là 11 H 21 H và 31 H. Còn clo có hai nguyên tử đồng vị là 35 Cl và 37 Cl. Với phân tử hiđro clorua được tạo ra do sự liên kết giữa các nguyên tử đồng vị nặng nhất của hiđro và clo thì phần trăm khối lượng của clo trong phân tử này bằng bao nhiêu Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của nó a 97 26 b 97 22 c 97 37 d 92 50 306. Nguyên tố hóa học clo có hai nguyên tử đồng vị trong tự nhiên là 35 Cl và 37 Cl. Khối lượng nguyên tử Cl được dùng để tính toán Cl 35 5 là khối lượng nguyên tử trung bình của hai nguyên tử đồng vị của clo trên hiện diện trong tự nhiên với tỉ lệ xác định. Coi khối lượng mỗi nguyên tử đồng vị bằng với số khối A của nó. Phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của clo trong tự nhiên là a 80 20 b 75 25 c 70 30 d 65 35 307. Từ dung dịch NaOH 40 có khối lượng riêng 1 43 g ml muốn pha thành dung dịch NaOH 2M thì phải pha loãng bao nhiêu lần a 7 15 lần b 8 50 lần c 6 32 lần d 9 4 lần Na 23 O

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    169    0    10-06-2023
126    163    1    10-06-2023
7    157    2    10-06-2023
56    154    0    10-06-2023
23    161    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.