tailieunhanh - Luận văn - Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sang đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

Trong thời kỳ đổi mới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở việt nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế thị trường trở nên ổn định và phát thực hiện hạch toán trong cơ chế mới đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải tự. | Công ty VLĐ_ DCCK là một doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc bộ thương mại. Công ty có quy mô rộng lớn với các chi nhánh và các Cửa hàng kinh doanh ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Công ty có hệ thống kho tàng cửa hàng rộng vi hoạt động của công ty tương đối rộng lớn. Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành thương mại với chức năng chủ yếu là tiêu thụ hàng hoá, đưa hàng hoá ra lưu thông và đến tay người tiêu dùng, công ty luôn hoàn thành tốt chức năng kinh doanh của mình cũng như nghĩa vụ đối với Nhà ty đã triển khai nhanh chóng thực hiện hệ thống tài khoản mới ngay từ quý I năm 1996 đồng thời thực hiện chuyển sổ kế toán của năm 1995 theo đúng quy định ty đã triển khai đúng đắn và triệt để các quy chế thông tư của Bộ tài tác kế toán của Công ty được tổ chức quy củ từ khâu lập chứng từ ban đầu đến khâu tiếp theo đều sắp xếp tuần tự hợp lý. Công ty có áp dụng các hình thức sổ sách kế toán theo QĐ 1141/TC/CĐKT đồng thời điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm nhẹ công việc ghi chép kế toán mà vẫn đảm bảo theo dõi đầy đủ kịp thời các hoạt động kinh tế phát sinh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.