tailieunhanh - Ôn thi đại học môn văn – Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập

chính quyền ở thủ đô Hà Nội đã về tay nhân dân ta. tại Huế, trước 15 vạn đồng bào ta, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ngày , hơn 80 vạn đồng bào Sài Gòn, Chợ Lớn quật khởi đứng lên giành chính quyền. Chỉ không đầy mười ngày, Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám đã thành công rực rỡ. Chế độ thực dân kéo dài 80 năm cùng với chế độ phong kiến hàng ngàn năm sụp đổ tan tành. Ngày , tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng. | Ôn thi đại học môn văn -phần 94 Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập. Nêu một vài cảm nhận của anh chị về phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập này. BÀI LÀM chính quyền ở thủ đô Hà Nội đã về tay nhân dân ta. tại Huế trước 15 vạn đồng bào ta vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ngày hơn 80 vạn đồng bào Sài Gòn Chợ Lớn quật khởi đứng lên giành chính quyền. Chỉ không đầy mười ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám đã thành công rực rỡ. Chế độ thực dân kéo dài 80 năm cùng với chế độ phong kiến hàng ngàn năm sụp đổ tan tành. Ngày tại quảng trường Ba Đình Hà Nội thay mặt chính phủ lâm thời Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra một kỷ nguyên mới Độc lập. Dự do. Hà Nội tưng bừng màu đỏ cả một vùng trời bát ngát cờ đèn và hoa. Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng Hồ Chủ tịch dừng lại và hỏi Tôi nói đồng bao nghe rõ không Tức thì một tiếng có của một triệu con người cùng đáp vang dậy như sấm. Việt Nam độc lập muôn năm . Một triệu con người một triệu tiếng hô cùng hòa làm một vang dội núi sông khi Hồ Chí Minh vừa kết thúc bản Tuyên ngôn Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy . Có thể nói bản Tuyên ngôn độc lập thể hiện một cách hùng hồn khát vọng ý chí và sức mạnh Việt Nam. Nó có một giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Nó phản ánh một cách tập trung nhất tiêu biểu nhất phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh. Nếu như Nam Quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt mở đầu bằng một lời tuyên ngôn đanh thép Nam quốc sơn hà Nam đế cư Bình ngô đại cáo khẳng định một chân lý lịch sử Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân điếu phạt trước lo trừ bạo thì Tuyên ngôn Độc lập lại mở đầu bằng cách trích dẫn hai câu nổi tiếng trong hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng thế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.