tailieunhanh - Giải pháp cân đối, phát triển quỹ BHXH

Hoạt động BHXH xét về góc độ tài chính là sự vận động của hai dòng chảy thu - chi Quỹ: - Về nguồn thu: Quỹ BHXH được hình thành từ sự đóng góp của người lao động, đóng góp của người sử dụng lao động, lãi từ hoạt động đầu tư tăng trưởng Quỹ BHXH, Nhà nước hỗ trợ và một số nguồn khác như tài trợ, viện trợ. - Về chi trả các chế độ BHXH: Theo quy định hiện hành, Quỹ BHXH được dùng để chi trả các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, tai. | Giải pháp cân đối phát triển quỹ BHXH Nguồn Hoạt động BHXH xét về góc độ tài chính là sự vận động của hai dòng chảy thu -chi Quỹ - Về nguồn thu Quỹ BHXH được hình thành từ sự đóng góp của người lao động đóng góp của người sử dụng lao động lãi từ hoạt động đầu tư tăng trưởng Quỹ BHXH Nhà nước hỗ trợ và một số nguồn khác như tài trợ viện trợ. - Về chi trả các chế độ BHXH Theo quy định hiện hành Quỹ BHXH được dùng để chi trả các chế độ BHXH như ốm đau thai sản tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp lương hưu tử tuất dưỡng sức phục hồi sức khỏe và chi khám chữa bệnh BHYT. Quỹ BHXH được tạo dựng theo nguyên tắc cộng đồng lấy số đông bù số ít được quản lý tập trung thống nhất hạch toán độc lập với ngân sách Nhà nước và được Nhà nước bảo hộ. Hiện nay cơ chế quản lý tài chính Quỹ BHXH được thực hiện theo quy định tại Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12 CP ngày 26 01 1995 được bổ sung sửa đổi một số điều tại Nghị định số 01 2003 NĐ-CP ngày 9 01 2003 Quyết định số 02 2003 QĐ-TTg ngày 2 01 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 144 2005 QĐ-TTg ngày 14 6 2005 và Quyết định số 1124-TC QĐ CĐKT ngày 12 12 1996 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán BHXH được bổ sung sửa đổi tại các Quyết định số 140 1999 QĐ BTC ngày 15 11 1999 và Quyết định số 07 2003 QĐ-BTC ngày 17 01 2003. Quỹ BHXH hoạt động theo phương thức dồn tích trong khoảng 10 đến 20 năm tới Quỹ BHXH sẽ có số tích lũy ngày càng lớn. Nhưng đây là nguồn dồn tích mang tính tạm thời nếu cân đối dài hạn trong thời gian 30 - 40 năm thì khả năng mất cân đối Quỹ sẽ diễn ra do tốc độ tăng thu BHXH không theo kịp tốc độ tăng chi đặc biệt là chi cho các đối tượng hưu trí. Do vậy yêu cầu cần thiết là phải xây dựng một nền tài chính BHXH lành mạnh dân chủ công khai minh bạch với tạo lập một Quỹ BHXH an toàn cân đối ổn định vững chắc lâu dài. Để làm được việc này phải thực hiện các giải pháp sau tăng thu mở rộng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.