tailieunhanh - Đề thi giữa học kì 1 môn KHTN lớp 7 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Nam Trà My

Mời các bạn tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn KHTN lớp 7 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Nam Trà My” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | UBND HUYỆN NAM TRÀ MY ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG NĂM HỌC 2023 - 2024 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Đề có 03 trang Họ và tên học . I. TRẮC NGHIỆM 5 0 điểm Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi vào giấy bài làm. Ví dụ câu 1 chọn đáp án đúng A ghi là 1. A . Câu 1 Dụng cụ nào sau đây dùng để đo tốc độ chuyển động A. Thước. B. Tốc kế. C. Nhiệt kế. D. Đồng hồ. Câu 2 Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị đo tốc độ A. km h. B. m phút. C. m s. D. h m. Câu 3 Nếu không có tốc kế thì dụng cụ nào sao đây dùng để xác định tốc độ chuyển động A. Thước cân. B. Đồng hồ cân. C. Thước đồng hồ. D. Đồng hồ nhiệt kế. Câu 4 Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của dao động A. Vận tốc. B. Tần số. C. Năng lượng. D. Biên độ. Câu 5 Sóng là sự A. lan truyền âm thanh. B. lặp lại của một dao động. C. lan truyền dao động trong môi trường. D. lan truyền chuyển động cơ trong môi trường. Câu 6 Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây A. Khi kéo căng vật. B. Khi uốn cong vật. C. Khi nén vật. D. Khi làm vật dao động. Câu 7. Khi thổi sáo bộ phận nào dao động phát ra âm A. Không khí bên trong sáo. B. Không khí bên ngoài sáo. C. Thân sáo. D. Lỗ trên thân sáo. Câu 8 Một vật thực hiện được 6000 dao động trong 2 phút. Tần số dao động của vật là A. 50Hz. B. 3000Hz. C. 5Hz. D. 12000Hz. Câu 9 Trên cơ sở các số liệu và phân tích số liệu con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật hiện tượng nguyên nhân của hiện tượng Đó là kĩ năng nào A. Kĩ năng quan sát phân loại. B. Kĩ năng liên kết tri thức. C. Kĩ năng dự báo. D. Kĩ năng đo. Câu 10 Cho các bước sau 1 Hình thành giả thuyết. 2 Quan sát và đặt câu hỏi. 3 Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết. 4 Thực hiện kế hoạch. 5 Kết luận. Thứ tự nào sau đây sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 . B. 2 - 1 - 3 - 4 - 5 . C. 1 - 2 - 3 - 5 - 4 . D. 2 - 1 - 3 - 5 - 4 . Câu 11 Con người có thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN