tailieunhanh - Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My

“Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My” là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi. | KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 TT Mức độ đánh Nội giá dung Đ Vận Nhận Thông Vận Chủ đề ơn vị dụng biết hiểu dụng kiến cao thức TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Giới 3 1 thiệu c1 8 10 c14 1 chung 3đ nghề 0 75đ Những 3 75 trông vấn đề cây ăn chung quả. về cây Một số 4 1 ăn quả. vấn đề c2 3 4 c13 chung 9 1 5đ 2 5 về cây 1 0đ ăn quả. Các Các 2 2 1 1 3 5 phương phương c7 11 c5 6 c15 c16 pháp pháp 0 5đ 0 5đ 1 5đ 1 0đ 2 nhân nhân giống giống cây ăn cây ăn quả. quả. 1 1 Thực c12 hành 0 25đ 0 25 giâm cành. Tổng 10 1 1 2 1 1 16 Số câu 2 5 1 5 3 0 0 5 1 5 1 0 10 0 Điểm Tỉ lệ 40 30 20 10 100 Tỉ lệ 70 30 100 chung BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 2 Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Chương Ch Mức độ ủ đề đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 1 Những Nhận biết 3TN vấn đề Giới thiệu - Kể tên được các giống cây cây ăn quả ở nước ta. c1 8 chung chung - Trình bày được vai trò của cây ăn quả. 10 về cây nghề trông Thông hiểu ăn quả cây ăn - Biết được lợi thế tiềm năng của cây ăn quả. quả. Một số vấn Nhận biết đề chung - Trình bày được đặc điểm cơ bản của nghề trồng cây 4 TN về cây ăn ăn quả. c2 3 quả. - Trình bày được yêu cầu đối với người lao động 4 9 trong nghề trồng cây ăn quả. Thông hiểu - Phân tích được sự phù hợp giữa khả năng sở thích 1TL của bản thân với yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả. c13 Vận dụng - Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối 3 với nghề trồng cây ăn quả. Nhận biết - Kể tên được các phương pháp nhân giống cây ăn quả. 2TN - Nêu được quy trình nhân giống cây ăn quả bằng c7 11 phương pháp vô tính. Các Thông hiểu phương - Trình bày được ưu nhược điểm của các phương pháp pháp nhân nhân giống vô tính cây ăn quả. 2TN giống cây Vận dụng c5 6 Các ăn quả. - Thực hiện được kĩ thuật nhân giống vô tính một số loại 1TL phương cây ăn quả phổ biến. c15 pháp 2 nhân Vận dụng cao 1TL giống - Một số điểm cần chú ý khi tiến hành nhân giống. c16 cây ăn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN