tailieunhanh - Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo "Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Bắc Trà My" để có thêm tài liệu ôn tập. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập nhé! | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 6 NĂM HỌC 2023 - 2024 THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT TTNội Đơn vị Mức độ tổng điểm dung kiến nhận Tổng kiến thức thức thức Vận Thời Nhận Thông Vận dụng Số CH gian biết hiểu dụng cao phút Số CH Thời Số CH Thời Số CH Thời Số CH Thời TN TL gian gian gian gian Phút Phút Phút Phút ở . Khái quát về 4 3 1 0 75 1 10 5 1 13 75 22 5 nhà ở. . Xây 6 dựng 8 2 1 5 1 10 10 1 17 5 40 0 nhà ở. . 3 Ngôi nhà 4 2 10 75 5 1 13 75 37 5 thông minh. Tổng 16 12 5 13 1 10 1 10 20 3 45 100 Tỉ lệ 40 30 20 10 50 50 100 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 6 NĂM HỌC 2023 - 2024 Số câu hỏi TT Nội dung kiến Đơn vị kiến thức Mức độ của yêu theo mức độ nhận thức thức cầu cần đạt Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 1 I. Nhà ở Nhận biết 4 - Nêu được vai trò của nhà ở. - Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam. - Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam. . Khái quát về Thông hiểu 1 nhà ở. Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam. Vận dụng 1 Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở. . Xây dựng Nhận biết 8 nhà ở. - Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở. - Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà. Thông hiểu 2 - Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà. - Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà. Vận dụng 1 Xác định được các loại vật liệu sự thay đổi qua các năm. . Ngôi nhà Nhận biết 4 thông minh. - Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh. - Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm hiệu quả. Thông hiểu 2 - Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh. - Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà. thông minh. - Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm hiệu quả. Tổng 16 5 1 PHÒNG GD amp ĐT BẮC TRÀ MY KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG PTDTBT THCS NĂM HỌC 2023-2024 LÝ TỰ TRỌNG MÔN CÔNG NGHỆ 6 THỜI GIAN 45 PHÚT không kể thời gian giao đề

TỪ KHÓA LIÊN QUAN