tailieunhanh - Đề thi học kì 2 môn Vật lí 2 năm 2021-2022 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Vật lí 2 năm 2021-2022 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM dưới đây giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn Vật lý 2 KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG Mã môn học PHYS131002 Đề số 01. Đề thi có 02 trang. BỘ MÔN VẬT LÝ Ngày thi 06 06 2022. Thời gian 90 phút. - Được phép sử dụng một tờ giấy A4 chép tay. Câu 1 0 5 điểm Một vật A được treo lơ lửng trong không khí bằng một sợi dây cách điện. Nếu vật A bị hút bởi một vật B đã được tích điện dương ta kết luận vật A A. là vật trung hòa điện. B. có điện tích âm. C. là vật trung hòa điện và làm bằng chất cách điện. D. có điện tích âm hoặc vật A là vật trung hòa điện. Câu 2. 0 5 điểm Xét một hệ gồm một electron và một vật A tích điện âm đứng yên. Cho electron chuyển động từ trạng thái nghỉ trong điện trường do vật A gây ra. Hỏi động năng của electron và thế năng của hệ gồm electron và vật A thay đổi như thế nào A. Động năng của electron giảm thế năng của hệ gồm electron và vật A tăng. B. Động năng của electron tăng thế năng của hệ gồm electron và vật A không đổi. C. Động năng của electron tăng thế năng của hệ gồm electron và vật A giảm. D. Động năng của electron tăng thế năng của hệ gồm electron và vật A tăng. Câu 3. 0 5 điểm Hãy tính điện dung tương đương của bộ tụ điện ở hình bên. Cho biết 1 2 10 0 3 30 0 . A. 8 0 B. 20 0 1 2 3 C. 32 0 D. 40 0 Câu 4. 0 5 điểm Phát biểu nào sau đây là sai về lực từ tác dụng lên hạt mang điện A. Trong một từ trường khi bỏ qua tác dụng của trọng lực thì hạt mang điện luôn chuyển động theo quỹ đạo tròn. B. Lực từ tác dụng lên một hạt mang điện không làm thay đổi tốc độ của hạt. C. Lực từ tác dụng lên một hạt mang điện luôn vuông góc với vận tốc của hạt. D. Một hạt mang điện đứng yên trong từ trường thì không chịu tác dụng của lực từ. Câu 5. 1 điểm Trong thực tế nhiều ô tô có vỏ bằng kim loại khi đi trong mưa bị sét đánh nhưng người ngồi trong ô tô vẫn được an toàn. Hãy giải thích tại sao Câu 6. 1 điểm Hãy phát biểu và viết biểu thức của định luật Gauss trong điện trường. Câu 7. điểm Một mặt hình trụ rất dài xem như

TỪ KHÓA LIÊN QUAN