tailieunhanh - Đề thi học kì 2 môn Vật lí 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM

Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Vật lí 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM dành cho các bạn sinh viên tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn Vật lý 1 KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG Mã môn học PHYS130402 Ngày thi 19 06 2018. Thời gian 90 phút. BỘ MÔN VẬT LÝ Sinh viên được sử dụng tài liệu một tờ A4. - Câu 1 0 5 điểm Vật thứ nhất có khối lượng m được thả rơi tự do từ độ cao h. Vật thứ hai có khối lượng 2m cũng được thả rơi tự do từ độ cao h. Khi vật thứ hai chạm đất thì động năng của nó so với động năng của vật thứ nhất chạm đất là a Lớn gấp hai lần b Lớn gấp bốn lần c Bằng nhau d Bằng nửa e Không thể xác định Câu 2 0 5 điểm Hãy chọn phát biểu đúng. Thế năng hấp dẫn của một hệ thì a Luôn luôn dương b Luôn luôn âm c Có thể âm hoặc dương Câu 3 0 5 điểm Viên đạn thứ nhất được lắp vào súng lò xo làm lò xo bị nén một đoạn x. Viên đạn thứ hai cũng được lắp vào súng lò xo trên nhưng lại làm lò xo bị nén một đoạn 2x. Hỏi tốc độ rời nòng súng của viên đạn thứ hai so với viên đạn thứ nhất a Lớn hơn 4 lần b Lớn hơn 2 lần c Bằng nhau d Nhỏ hơn 1 2 e Nhỏ hơn 1 4 Câu 4 0 5 điểm Áp suất tại đáy của một ống nghiệm có chiều cao h chứa đầy nước ρ 1000 kg m3 là P. Người ta đổ hết nước ra ngoài rồi đổ đầy ống nghiệm một dung dịch cồn có khối lượng riêng là ρ 806 kg m3. Hỏi áp suất tại đáy của ống nghiệm chứa đầy dung dịch cồn so với P là a Nhỏ hơn P b Bằng P c Lớn hơn P d Không thể xác định Câu 5 1 0 điểm Một trụ rỗng và một trụ đặc có cùng bán kính khối lượng và chiều dài. Cả hai ống trụ được thả lăn không trượt trên mặt ngang với cùng vận tốc góc. Hỏi ống trụ nào có động năng quay lớn hơn Trang 1 Câu 6 1 0 điểm Nội năng của một khối khí lý tưởng chỉ bao gồm tổng động năng của các phân tử khí mà không có thế năng tương tác giữa các phân tử khí trong khối khí đó. Giải thích. Hãy đưa ra biểu thức xác định nội năng của một khối khí lý tưởng. Câu 7 2 0 điểm Một vật có khối lượng 2 kg được nối vào một lò xo có độ cứng k 500 N m như hình vẽ. Ban đầu vật bị kéo sang phải lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn xi 5 cm và thả ra cho chuyển động. Tìm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN