tailieunhanh - Khuếch tán công nghệ theo không gian – nghiên cứu tổng quan bằng phương pháp trắc lượng thư mục

Khuếch tán công nghệ theo không gian là chủ đề được nhiều học giả quan tâm. Một số nghiên cứu thực nghiệm đã cung cấp bằng chứng về vai trò của khuếch tán công nghệ theo không gian đến năng suất của doanh nghiệp, ngành hoặc quốc gia. Bài viết tổng quan các nghiên cứu về khuếch tán công nghệ theo không gian nhằm đánh giá mạng lưới cộng tác nghiên cứu, các chủ đề nghiên cứu chính có liên quan. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 KHUẾCH TÁN CÔNG NGHỆ THEO KHÔNG GIAN NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC LƯỢNG THƯ MỤC Hồ Thị Mai Sương Trường Đại học Thương Mại Email homaisuong@ Tóm tắt Khuếch tán công nghệ theo không gian là chủ đề được nhiều học giả quan tâm. Một số nghiên cứu thực nghiệm đã cung cấp bằng chứng về vai trò của khuếch tán công nghệ theo không gian đến năng suất của doanh nghiệp ngành hoặc quốc gia. Bài viết tổng quan các nghiên cứu về khuếch tán công nghệ theo không gian nhằm đánh giá mạng lưới cộng tác nghiên cứu các chủ đề nghiên cứu chính có liên quan. Nghiên cứu sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục phân tích trên phần mềm VOSviewer với dữ liệu trích xuất trên Google Scholar trong giai đoạn 1999 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy chủ đề khuếch tán công nghệ theo không gian đã có nhiều nghiên cứu quan tâm và có sự hợp tác nghiên cứu của nhiều tác giả. Các từ khóa tác giả chủ yêu tập trung về khuếch tán công nghệ lan tỏa kiến thức khuếch tán không gian. Kết quả từ mẫu nghiên cứu đã phân chia các từ khóa tác giả theo ba nhóm kênh khuếch tán công nghệ tác động của khuếch tán công nghệ đến hội tụ năng suất vai trò của năng lực hấp thụ đến tốc độ tác động của lan tỏa kiến thức đối với năng suất nhân tố tổng hợp. Từ khóa công nghệ kiến thức công nghệ khuếch tán không gian trắc lượng thư mục. 1. Giới thiệu Khuếch tán công nghệ là quá trình trong đó những đổi mới lan rộng khắp các nền kinh tế. Sự đổi mới có thể là sản phẩm mới quy trình mới hoặc phương pháp quản lý mới Stoneman 1985 . Các loại sản phẩm hay quy trình mới được lan truyền sẽ thay thế toàn bộ hoặc một phần cũ hiện có. Khuếch tán công nghệ có vai trò trong việc đưa công nghệ mới vào sử dụng hiệu quả và xem xét sự năng động của công nghệ đó trong một doanh nghiệp ngành công nghiệp hoặc nền kinh tế Sarkar 1998 . Các kiến thức công nghệ được truyền tải dễ dàng hơn giữa các tác nhân gần nhau về mặt địa lý. Lợi ích của việc áp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.