tailieunhanh - Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội của nhà bán lẻ điện tử đến sự hài lòng của người tiêu dùng Việt Nam: Vai trò trung gian của hình ảnh doanh nghiệp

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của nhà bán lẻ điện tử tác động đến sự hài lòng của người tiêu dùng Việt Nam cũng như xem xét vai trò trung gian của hình ảnh doanh nghiệp trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của nhà bán lẻ điện tử và sự hài lòng của người tiêu dùng Việt Nam. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 ẢNH HƯỞNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÀ BÁN LẺ ĐIỆN TỬ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP Nguyễn Thị Thúy Ngân Lê Thị Huyền Trang Tạ Thị Trang Nguyễn Văn Thư Vũ Thị Thúy Trường Đại học Thương mại Email nngan8671@ Tóm tắt Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của nhà bán lẻ điện tử tác động đến sự hài lòng của người tiêu dùng Việt Nam cũng như xem xét vai trò trung gian của hình ảnh doanh nghiệp trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của nhà bán lẻ điện tử và sự hài lòng của người tiêu dùng Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên mô hình kim tự tháp trách nhiệm xã hội của Carroll và mô hình tâm lý học S-O- R. Dữ liệu được thu thập từ 393 người tiêu dùng trong bán lẻ điện tử tại Việt Nam. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được áp dụng để kiểm định mô hình. Kết quả cho thấy trách nhiệm kinh tế trách nhiệm đạo đức trách nhiệm từ thiện tác động tích cực đến hình ảnh doanh nghiệp. Hơn nữa trách nhiệm kinh tế trách nhiệm pháp lý trách nhiệm đạo đức hình ảnh doanh nghiệp đều tác động tích cực đến sự hài lòng của người tiêu dùng. Ngoài ra hình ảnh doanh nghiệp đóng vai trò là biến trung gian trong mối quan hệ giữa trách nhiệm kinh tế trách nhiệm đạo đức với sự hài lòng của người tiêu dùng. Nghiên cứu này rút ra ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn nhằm giúp nhà bán lẻ điện tử hiểu rõ hơn về tâm lý người tiêu dùng Việt Nam cũng như thấy được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội trong chiến lược kinh doanh. Từ khóa Bán lẻ điện tử Hình ảnh doanh nghiệp Sự hài lòng Trách nhiệm xã hội 1. Giới thiệu Sự tiến bộ của Công nghệ Thông tin và Truyền thông ICT và sự tăng trưởng đáng kể của người dùng thiết bị di động đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử TMĐT trên toàn thế giới Thompson và cộng sự 2019 Saridakis và cộng sự 2017 . Thương mại điện tử đề cập đến việc sử dụng các công nghệ truyền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.