tailieunhanh - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 4

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm hóa hữu cơ 1 Biên soạn Võ Hồng Thái 576. Đem oxi hóa rượu n-propylic propan-1-ol bằng CuO đun nóng thu được phần khí và hơi gồm CO2 hơi nước rượu 0 1 mol một axit hữu cơ và 0 1 mol một anđehit. Lượng khí CO2 trên cho hấp thụ vào nước vôi dư thu được 9 gam kết tủa. Khối lượng rượu n-propylic bị oxi hóa là a 7 2 gam b 12 gam c 13 8 gam d 17 4 gam C 12 H 1 O 16 Ca 40 577. Trà chè cà phê nước cocacola cola đều chứa chất gì a Saccarin b Nicotine c Theophylline Dimethylxanthine d Caffeine 578. Trái cà chua chín có màu đỏ là do trong đó có chứa chất gì a Beta caroten Beta carotene b Lycopen Lycopene c Limonen Limonene d Fructozơ Fructose 579. Đa số các lá cây có màu xanh lục là do trong đó có chứa chất gì a Xantophin Xanthophyll c Melanin b Caroten Carotene d Clorophin Chlorophyll 580. Đơn chất lưu huỳnh S có màu gì a Vàng nhạt c Đỏ nhạt b Không màu d Xanh 581. Vitamin C là a Axit xitric Acid citric c Axit salixilic Acid salicylic b Axit ascorbic d Axit benzentricacboxilic 582. Mùi tanh của cá chủ yếu là do hóa chất nào a Amoniac NH3 b Đimetylamin CH3 2NH c Trimetylamin CH3 3N d Metylamin CH3NH2 583. Người ta nói ăn nhiều hành tỏi sẽ bị hôi miệng và cơ thể có thể tiết ra mùi khó chịu. Loài thực vật này có chứa hợp chất của nguyên tố hóa học nào mà gây mùi hôi này a Lưu huỳnh S b Nitơ N c Kẽm Zn d Photpho P 584. A là một amin. A tác dụng với dung dịch HCl tạo muối có dạng RNH3Cl. Cho 5 4 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch CuSO4 thu được muối hữu cơ và 5 88 gam kết tủa. A là a n-Propylamin b Metylamin c Đimetylamin d Etylamin C 12 H 1 N 14 O 16 Cu 64 585. Cho m gam anilin vào lượng dư dung dịch brom phản ứng kết thúc thu được kết tủa trắng là dẫn xuất tribrom của anilin có khối lượng 6 6 gam. Trị số của m là a 0 93 b 1 395 c 1 86 d 2 325 C 12 H 1 N 14 Br 80 586. Sở dĩ các amin có tính bazơ là do Trắc nghiệm hóa hữu cơ 2 Biên soạn Võ Hồng Thái a Amin tác dụng được với axit để tạo muối b Amin làm quì đỏ hóa xanh mà chất nào làm xanh quì đỏ thì chất đó là bazơ c

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.