tailieunhanh - Đóng BHXH được trên 30 năm

(Dân trí) - Tôi đang làm việc cho một Công ty tại TPHCM. Hiện nay Công ty tôi chuẩn bị chuyển địa điểm đến tỉnh Bình Dương, một số lao động nữ còn khoảng 2 đến 4 năm nữa là về hưu, chúng tôi đã đóng BHXH trên 30 năm. Xin được hỏi, nếu chúng tôi nộp đơn thôi việc thời điểm này thì quyền lợi chúng tôi được hưởng là những gì? Chúng tôi khi nghỉ việc có được nhận sổ hưu không? (Trần Thu Hằng- TPHCM). Theo thông tin mà bạn cung cấp, các lao động nữ mà bạn hỏi. | Đóng BHXH được trên 30 năm khi nghỉ việc có được nhận sổ hưu Nguồn Dân trí - Tôi đang làm việc cho một Công ty tại TPHCM. Hiện nay Công ty tôi chuẩn bị chuyển địa điểm đến tỉnh Bình Dương một số lao động nữ còn khoảng 2 đến 4 năm nữa là về hưu chúng tôi đã đóng BHXH trên 30 năm. Xin được hỏi nếu chúng tôi nộp đơn thôi việc thời điểm này thì quyền lợi chúng tôi được hưởng là những gì Chúng tôi khi nghỉ việc có được nhận sổ hưu không Trần Thu Hằng- TPHCM . Theo thông tin mà bạn cung cấp các lao động nữ mà bạn hỏi còn 02 đến 04 năm nữa là về hưu tức là đã trên 50 tuổi. Theo quy định Điều 145 - Bộ luật lao động Điều 50 Điều 51 - Luật Bảo hiểm xã hội những lao động này sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau 1. Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh v à Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0 7 trở lên. 2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61 trở lên. Nếu các bạn nộp đơn xin thôi việc và thuộc các trường hợp trên các bạn sẽ được hưởng chế độ lương hương hàng tháng. Nếu không thuộc các trường hợp trên khi chấm dứt Hợp đồng lao động các bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội Điều 57 của Luật Bảo hiểm xã hội . Ngoài ra trong trường hợp này các bạn còn được hưởng trợ cấp thôi việc cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương cộng phụ cấp lương nếu có Điều 42 -Bộ luật lao động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.