tailieunhanh - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang

Mục đích của nghiên cứu "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang" là xác minh các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến động lực làm việc của cán bộ, nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang (Công ty Kiên Giang). Mời các bạn cùng tham khảo! | 114 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 4 53 2022 114-126 4 53 2022 114-126 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang A study on factors influencing the working motivation of officers and employees in Kien Giang Lottery One Member Limited Liability Company Trần Thị Yến Phươnga Ngô Thiện Tàib Lê Đức Toànc Tran Thi Yen Phuonga Ngo Thien Taib Le Duc Toanc a Thư viện Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam a Library of Duy Tan University Da Nang Vietnam b Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang b Kien Giang Lottery One Member Limited Liability Company c Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hôi Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng Việt Nam c Socio- Economic Research Institute Duy Tan University 550000 Da Nang Vietnam Ngày nhận bài 16 5 2022 ngày phản biện xong 4 7 2022 ngày chấp nhận đăng 5 8 2022 Tóm tắt Mục đích nghiên cứu này là xác minh các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang tỉnh Kiên Giang Công ty Kiên Giang . Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố có ảnh hưởng đến động lực làm việc ĐLLV và sắp xếp theo thứ tự ảnh hưởng giảm dần như sau nhân tố Phúc lợi có mức độ ảnh hưởng cao nhất đến động lực làm việc β 0 271 kế đến là nhân tố Sự đánh giá β 0 234 và tiếp theo lần lượt là các nhân tố Lương thưởng β 0 177 Đào tạo và thăng tiến β 0 133 Quan hệ đồng nghiệp β 0 071 Phong cách lãnh đạo β 0 064 và sau cùng là nhân tố Điều kiện làm việc β 0 055 . Từ đó tác giả trình bày 7 nhóm giải pháp được kiến nghị tương ứng với 7 nhân tố cần cải thiện nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty Kiên Giang. Từ khóa Động lực làm việc cán bộ nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang. Abstract This study aims to examine the factors and their level influencing on the working motivation of officials and civil .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.