tailieunhanh - Ôn thi đại học môn văn – Văn xuôi kháng chiến chống Pháp

Lúc đầu, Nam Cao đặt tên cho thiên truyện ngắn của mình là Tiên sư thằng Tào Tháo, sau lại đổi thành Đôi mắt. Tác phẩm được kết thúc bằng tiếng chửi yêu, đầy thán phục của nhân vật Hoàng khi nghe vợ đọc Tam Quốc ở cái đoạn Tào Tháo đánh Quan Công: “Tài thật! Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư thằng Tào Tháo!”. Lúc đầu có lẽ tác giả đặt tên truyện là Tiên sư thằng Tào Tháo là do ông nhận ra được cái độc đáo của câu kết xuất thần này. Nhưng sau đó, khi đã ngẫm nghĩ lại, như. | Ôn thi đại học môn văn -phần 91 Văn xuôi kháng chiến chống Pháp VĂN XUÔI KHÁNG PHÁP Vấn đề 1 ĐÔI MẮT Nam Cao Vầng trán em vương trời quê hương Mắt em vời vợi buồn Tây Phương . Quang Dũng A. CÂU HỎI Câu 1 Lúc đầu Nam Cao đặt tên cho thiên truyện ngắn của mình là Tiên sư thằng Tào Tháo sau đổi là Đôi mắt. Căn cứ vào tác phẩm. Hãy giải thích tại sao Nam Cao lại đổi tên tác phẩm như vậy Ý nghĩa của tên truyện Đôi mắt Gợi ý trả lời Lúc đầu Nam Cao đặt tên cho thiên truyện ngắn của mình là Tiên sư thằng Tào Tháo sau lại đổi thành Đôi mắt. Tác phẩm được kết thúc bằng tiếng chửi yêu đầy thán phục của nhân vật Hoàng khi nghe vợ đọc Tam Quốc ở cái đoạn Tào Tháo đánh Quan Công Tài thật Tài thật Tài đến thế là cùng Tiên sư thằng Tào Tháo . Lúc đầu có lẽ tác giả đặt tên truyện là Tiên sư thằng Tào Tháo là do ông nhận ra được cái độc đáo của câu kết xuất thần này. Nhưng sau đó khi đã ngẫm nghĩ lại như chính Nam Cao viết trong nhật kí ông đặt cho nó một cái tên giản dị và đứng đắn hơn Đôi mắt . Như vậy cái tên Đôi mắt ra đời sau sự nghiền ngẫm của nhà văn vừa giản dị vừa sâu sắc thể hiện được chủ đề của tác phẩm. Đôi mắt là vấn đề cách nhìn vấn đề quan điểm. Nam Cao gọi đó là cách nhìn đời và nhìn người . Cách nhìn ấy được thể hiện một cách cụ thể và sinh động đầy ám ảnh nghệ thuật trong tác phẩm. Đó là cách nhìn nhân dân lao động chủ yếu là người nông dân trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của một lớp trí thức văn nghệ sĩ. Câu 2 Những tác phẩm của Nam Cao thường được xem như là tuyên ngôn nghệ thuật của tác giả Chú thích thời kỳ sáng tác. HS tự soạn . B. LÀM VĂN Đề 1 . Đôi mắt của Nam Cao được coi như là bản Tuyên ngôn Nghệ Thuật của thế hệ chúng tôi hồi ấy. Tô Hoài . Phân tích tác phẩm để làm sáng tỏ nhận định trên. Gợi ý 1 Đôi mắt thuộc số những tác phẩm mở đầu xuất sắc của nền văn xuôi Việt Nam sau cách mạng tháng tám 1945. Đọc Đôi mắt đầu tiên ta nhận ra một mảng hiện thực thời kì .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.