tailieunhanh - Cấp phép địa chỉ đầu cuối AFTN

Tham khảo tài liệu 'cấp phép địa chỉ đầu cuối aftn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép địa chỉ đầu cuối AFTN Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý hoạt động bay Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục 1. nghị HKVN Giải quyết thủ Cục HKVN thẩm định hồ sơ cấp địa chỉ đầu cuối 2. tục AFTN. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị cấp địa chỉ đầu cuối AFTN của tổ chức Biên bản thỏa thuận với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ AFTN về lắp 2. đặt kênh truyền và quy trình khai thác đầu cuối AFTN. So bo ho so 01 bo Yeu cau Yeu cau hoac dieu kien de thuc hien TTHC Noi dung Van ban qui dinh Dia chi dau cuoi AFTN chi duoc su dung de 1. chuyen phat cac dien van lien quan den muc dich bao dam hoat dong bay. QD so 14 2007 QD- BGTVT ngay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.