tailieunhanh - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 8 (09/06/2019)

Nhằm giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 8 (09/06/2019) để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 08 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 09 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 3 0 điểm 1 1 0 đ Trọng lượng X kg của một loại sản phẩm có phân phối chuẩn với trung bình là 2 kg và độ lệch chuẩn là 0 4 kg. Tính tỷ lệ sản phẩm loại này có trọng lượng trên 3 kg. 2 1 0 đ Nam mua buôn một lô hàng gồm 200 sản phẩm. Nam sẽ chấp nhận mua lô hàng này nếu anh ta kiểm tra ngẫu nhiên 15 sản phẩm thấy không có phế phẩm nào. Chủ hàng đưa ra một lô hàng 200 sản phẩm trong đó có 15 phế phẩm. Khả năng Nam từ chối không mua lô hàng này là bao nhiêu 3 1 0 đ Một xạ thủ bắn 4 viên đạn vào bia với xác suất bắn trúng của mỗi lần bắn là 0 8 mỗi lần bắn 1 viên đạn các lần bắn độc lập . Biết rằng người đó bắn 2 viên đạn trúng bia tính xác suất để viên thứ nhất đã trúng bia. Câu II 4 25 đ . 1 1 5 đ Một tờ báo khẳng định rằng 80 sinh viên đi làm thêm trong khi học đại học. Một cuộc điều tra 400 sinh viên đang học đại học cho thấy có 300 sinh viên đi làm thêm. Với mức ý nghĩa 5 có thể cho rằng tỷ lệ sinh viên đại học đi làm thêm thấp hơn tỷ lệ mà tờ báo trên đưa ra không 2 2 75 đ Để khảo sát thời gian phút giữa hai chuyến xe của xe buýt số 28 người ta chọn ngẫu nhiên 14 thời điểm và ghi lại thời gian giữa hai chuyến xe buýt thu được số liệu sau 14 15 14 5 17 16 1 15 20 13 11 18 16 16 5 13 5 19. Giả sử thời gian giữa hai chuyến xe buýt có phân phối chuẩn. a 1 5 đ Với độ tin cậy 95 hãy tìm khoảng tin cậy của thời gian trung bình giữa hai chuyến của xe buýt số 28. b 1 25 đ Với mức ý nghĩa 5 có thể cho rằng thời gian trung bình giữa hai chuyến của xe buýt 28 ít hơn 16 5 phút không Câu III 1 5 điểm Dân cư trong một nước X có phân bố nhóm máu như sau 42 2 nhóm máu O 21 3 nhóm máu A 30 nhóm máu B 6 5 nhóm máu AB. Một mẫu gồm 200 người ở nước Y được kiểm tra nhóm máu và cho kết quả như sau Nhóm máu O A B AB Số người 82 35 60 23 Với mức ý nghĩa 5

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.