tailieunhanh - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 5 (09/06/2019)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 5 (09/06/2019) sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 05 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 09 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 2 0 điểm . Một lớp có 60 sinh viên được tặng 3 vé xem phim. Để chọn ra ngẫu nhiên 3 bạn được nhận vé lớp đã làm 60 phiếu rút thăm trong đó có 3 phiếu ghi CÓ còn 57 phiếu ghi KHÔNG bạn nào bốc được phiếu CÓ sẽ được nhận vé . 1. 1 0 đ Tính xác suất để trong 10 vé được rút thăm đầu tiên có 3 phiếu CÓ. 2. 1 0 đ Gọi là số phiếu CÓ trong 10 phiếu được rút thăm đầu tiên. Lập bảng phân phối xác suất của . Câu II 2 5 điểm . Một quản đốc cho biết tỷ lệ phế phẩm trong mỗi lô hàng được sản xuất theo dây chuyền ở một nhà máy X là 0 08. 1. 1 0 đ Có 10 lô hàng lấy ngẫu nhiên lần lượt mỗi lô hàng 1 sản phẩm. Tính xác suất để Trong 10 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm . 2. 1 5 đ Để thẩm định lại thông tin mà người quản đốc cung cấp đoàn kiểm tra của nhà máy kiểm tra ngẫu nhiên 120 sản phẩm của một lô hàng thì thấy có 10 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 0 05 có thể chấp nhận thông tin của người quản đốc hay không Câu III 5 5 điểm . Một hộ gia đình nuôi cá trắm cỏ là chính nhưng có ghép thêm các loài cá khác theo tỷ lệ Trắm cỏ 50 Mè trắng 20 Rô-hu 18 Rô phi 7 Chép 5 . 1. 1 5 đ Quan sát một mẻ đánh lưới sau 4 tháng nuôi thấy có 40 con Trắm cỏ 18 con Mè trắng 15 con Rô-hu 7 con Rô phi và 5 con Chép tổng mẻ lưới có 85 con cá . Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng tỷ lệ các loại cá này trong ao vẫn đúng theo tỷ lệ ban đầu không 2. 1 5 đ Trong một lần đánh bắt thu được 320 con Trắm cỏ hộ gia đình này tiến hành phân loại theo trọng lượng cá và thu được kết quả sau Trọng lượng 0 6 0 8 0 8 1 0 1 0 1 2 1 2 1 4 1 4 1 6 Số con 44 96 78 62 40 Coi trọng lượng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Với độ tin cậy 95 hãy ước lượng trọng lượng trung bình của cá Trắm cỏ. 3. 2 5 đ Gọi là chiều cao thân cá và là chiều dài của mỗi con cá trắm cỏ. Lấy ngẫu nhiên 8 con cá

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.