tailieunhanh - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 3 (09/06/2019)

Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 3 (09/06/2019) sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 03 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 09 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 2 0 điểm Một người trồng 3 cây hoa trắng và 2 cây hoa đỏ. Mỗi cây hoa trắng có xác suất sống là 0 6 mỗi cây hoa đỏ có xác suất sống là 0 8. 1. 0 5 đ Tính xác suất để khi trồng 3 cây hoa trắng có đúng 2 cây sống. 2. 1 5 đ Tính xác suất để số cây hoa đỏ sống bằng số cây hoa trắng sống. Câu II 1 0 điểm Cho biết năng suất X tấn ha của một giống ngô là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn N 9 1 52 . Tính xác suất để một thửa ruộng trồng giống ngô này có năng suất từ 6 đến 12 tấn ha. Câu III 3 0 điểm 1. 1 0 đ Trong đợt khám sức khỏe ở một công ty than người ta kiểm tra 900 người thấy có 150 người mắc bệnh về phổi. Với độ tin cậy 95 hãy tìm khoảng tin cậy của tỉ lệ công nhân mắc bệnh về phổi trong công ty than trên. 2. 2 0 đ Theo dõi tiền điện X triệu đồng tháng của gia đình A trong 8 tháng và tiền điện Y triệu đồng tháng của gia đình B trong 10 tháng tại một khu dân cư ta thu được số liệu sau. X 1 4 1 2 1 6 1 0 1 7 1 8 0 9 1 2 Y 1 1 0 9 1 4 1 2 1 2 1 6 1 4 0 8 1 1 1 5 Với mức ý nghĩa 0 05 có thể coi tiền điện trung bình của gia đình A cao hơn gia đình B không Giả sử X Y là hai biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau. Câu IV 2 0 điểm Một loài hoa mười giờ có 4 màu hồng vàng trắng tím. Với mẫu gồm 200 bông hoa thuộc loài trên người ta nhận thấy có 40 bông màu hồng 43 bông màu vàng 65 bông màu trắng và 52 bông màu tím. 1. 0 5 đ Tìm một ước lượng không chệch của tỷ lệ bông màu trắng của loài hoa mười giờ trên. 2. 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 kiểm định cặp giả thuyết-đối thuyết H 0 Tỉ lệ bông màu hồng vàng trắng tím theo tỉ lệ 4 5 6 5. H1 Trái với H 0 . Câu V 2 0 điểm Thí nghiệm việc sử dụng một loại phân vi lượng X g m2 và năng suất một loại lúa Y g m2 trên 10 thửa ruộng ta có kết quả sau X 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 Y 0 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.