tailieunhanh - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 4

Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi sắp tới. xin gửi đến các bạn Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 4. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi. | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 04 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 08 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 3 0 điểm Tỷ lệ người có nhóm máu O ở một vùng là 30 . 1 Chọn ngẫu nhiên 3 người trong vùng này. a 0 5 đ Tính xác suất để có đúng 2 người có nhóm máu O. b 1 5 đ Gọi X là số người có nhóm máu O trong 3 người được chọn. Lập bảng phân phối xác suất của X và tính E X . 2 1 0 đ Phải chọn ít nhất bao nhiêu người để với xác suất không nhỏ hơn 0 95 có thể tin rằng có ít nhất 1 người có nhóm máu O Câu II 2 0 điểm Điều tra thu nhập hàng tháng đơn vị tính là triệu đồng của 100 công nhân tại xí nghiệp A thu được bảng số liệu sau Thu nhập 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Số công nhân 10 22 35 28 5 Biết thu nhập hàng tháng của công nhân tại xí nghiệp A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. 1 1 5 đ Với độ tin cậy 95 hãy ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng của công nhân xí nghiệp đó. 2 0 5 đ Hãy tính một ước lượng điểm không chệch cho tỷ lệ công nhân của xí nghiệp đó có thập trên 6 triệu đồng tháng. Câu III 3 0 điểm Kết quả thi một môn học chung của sinh viên 2 khoa được thể hiện qua mẫu dưới đây Kết quả Giỏi Khá Trung bình Kém Khoa A 30 44 46 B 22 34 54 1 1 5đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể coi kết quả thi môn học chung đó phụ thuộc vào khoa hay không 2 1 5đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng tỷ lệ sinh viên đạt điểm giỏi của khoa A cao hơn khoa B hay không Câu IV 2 0 điểm Theo dõi lượng đạm X và lượng cacbon Y trong đất ta có bảng số liệu sau X 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Y 15 14 11 11 10 8 7 5 4 5 1 1 25đ Tìm các giá trị thống kê x y xy x y . 2 2 2 0 75đ Tìm hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X. Cho . HẾT . Ghi chú Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm Sinh viên không được sử dụng tài liệu Cán bộ ra đề Duyệt đề Nguyễn Thị Minh Tâm Phan Quang Sáng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.