tailieunhanh - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 2

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi kết thúc học kì sắp đến. gửi đến các bạn tài liệu Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 2. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 02 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 08 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 3 0 điểm Một nhóm vận động viên thực hành bắn súng. Xác suất bắn trúng mục tiêu trong 1 lần bắn của mỗi người là 0 7. Các lần bắn là độc lập với nhau. 1. 1 5 đ Một vận động viên trong nhóm thực hiện bắn 5 lần. Tính xác suất để vận động viên đó bắn trúng mục tiêu ít nhất 3 lần. 2. 0 5 đ Có 150 vận động viên mỗi vận động viên thực hiện bắn 5 lần. Gọi X là số vận động viên bắn trúng mục tiêu ít nhất 3 lần. X tuân theo quy luật phân phối gì Tính E X . 3. 1 0 đ Sau một thời gian luyện tập cho nhóm vận động viên trên người ta nhận thấy trong nhóm có 30 vận động viên tăng xác suất bắn trúng mục tiêu trong 1 lần lên 0 9 có 60 vận động viên tăng xác suất bắn trúng mục tiêu trong 1 lần lên 0 8 còn lại 10 vận động viên của nhóm không thay đổi xác suất bắn trúng mục tiêu trong 1 lần. Chọn ngẫu nhiên 1 vận động viên trong nhóm sau khi luyện tập và cho người đó bắn 1 lần vào mục tiêu. Tính xác suất để người đó bắn trúng mục tiêu. Câu II 2 5 điểm Theo dõi thời gian bảo quản thời gian từ khi bắt đầu đóng chai đến khi phát hiện lắng cặn của 10 chai nước trái cây được kết quả như sau 108 124 124 106 115 138 163 159 134 và 139 ngày . Biết rằng thời gian bảo quản của nước trái cây là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. 1. 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng thời gian bảo quản trung bình của nước trái cây là cao hơn 120 ngày hay không 2. 1 0 đ Hãy ước lượng thời gian bảo quản trung bình của nước trái cây với độ tin cậy 99 . Câu III 2 5 điểm Một tổ chức thực hiện khảo sát ngẫu nhiên 395 người mỗi người được hỏi về sở thích đi xe đạp và tuổi của họ. Dữ liệu thu được từ khảo sát được tóm tắt trong bảng sau Sở thích Độ tuổi 18-24 25-34 35-49 50-64 Có thích đi xe đạp 60 54 46 41 Không thích đi xe đạp 40 44 53 57 1. 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.