tailieunhanh - Phương pháp điều khiển tự động hóa: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp điều khiển tự động hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở về SIMULINK; Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến; Các hệ thống trích mẫu; Phân tích và tổng hợp vòng điều chỉnh; Motion control blockset: Công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển chuyển động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. |

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.