tailieunhanh - Bảo vệ khu dự trữ sinh quyển là bảo vệ tương lai

TTCT - Kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Điều phối Quốc tế chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) tại Jeju (Hàn Quốc) ngày 26-5 đã đưa Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) và Mũi Cà Mau của VN vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển thế giới (kdtsqTG). | Bảo vệ khu dự trữ sinh quyển là bảo vệ tương lai Nguồn TTCT - Kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Điều phối Quốc tế chương trình Con người và Sinh quyển MAB tại Jeju Hàn Quốc ngày 26-5 đã đưa Cù Lao Chàm Hội An Quảng Nam và Mũi Cà Mau của VN vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển thế giới kdtsqTG . Theo định nghĩa của UNESCO KDTSQ là những khu vực hệ sinh thái bờ biển và trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc sử dụng bền vững khu vực đó . Khu dự trữ sinh quyển Phòng thí nghiệm sống Một cách đơn giản hơn KDTSQ là những phòng thí nghiệm sống giúp thử nghiệm việc quản lý đồng thời đất nước và sự đa dạng sinh học. Các KDTSQ cùng nhau tạo thành một mạng lưới trên toàn thế giới mạng lưới các KDTSQ. Hiện có hơn 500 KDTSQ được UNESCO công nhận ở 100 nước khác nhau. Theo mỗi KDTSQ bắt buộc phải hoàn thành ba chức năng cơ bản. Một là chức năng bảo tồn tự nhiên tức đóng góp cho việc bảo tồn cảnh quan hệ sinh thái sự đa dạng sinh học về nguồn gen và các loài. Hai là chức năng phát triển tức giúp ích cho đời sống con người về kinh tế văn hóa xã hội và đảm bảo phát triển bền vững. Ba là chức năng hậu cần tức cung cấp hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu kiểm tra giáo dục và trao đổi thông tin liên quan tới các vấn đề địa phương quốc gia và toàn cầu về bảo tồn phát triển. Trong một cuộc trao đổi với TTCT tổng thư ký của Ủy ban quốc gia UNESCO VN Phạm Sanh Châu cho biết thêm mô hình KDTSQ của VN được lựa chọn là mô hình bảo vệ thí điểm bởi VN đã lồng ghép bảo tồn với phát triển bền vững. KDTSQ không chỉ nhấn mạnh đến đa dạng sinh học mà còn chú trọng đến sự đa dạng văn hóa cộng đồng xã hội. Theo đó KDTSQ được dùng như một địa điểm để học tập về cách phát triển bền vững do lẽ phát triển bền vững cần đảm bảo cả ba yếu tố gồm phát triển kinh tế bảo vệ môi trường và cộng đồng xã hội. Hơn thế với tình trạng ô nhiễm môi trường ở mức độ cao và ngày càng gia tăng như hiện nay việc UNESCO công nhận hai KDTSQTG của VN sẽ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.