tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Sử dụng học sinh điều khiển lớp trong giờ học thực hành môn thể dục tạo sự mạnh dạn, tự tin trước hoạt động tập thể

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Sử dụng học sinh điều khiển lớp trong giờ học thực hành môn thể dục tạo sự mạnh dạn, tự tin trước hoạt động tập thể" nhằm tìm hiểu lý luận và thực tiễn việc rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh ở vùng khó khăn, dân tộc thiệu số và một bộ phận nấp dưới bóng công nghệ trong công tác giảng dạy. Qua đó giúp giáo viên có được những kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh trở nên nhanh nhẹn, mạnh dạn và hòa đồng với tập thể trong mọi lĩnh vực. phát hiện và phát triển khả năng riêng biệt của từng học sinh gắn với hoạt động học tập và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Bồi dưỡng những nhân tố có khả năng riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội phập của đất nước. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG HỌC SINH ĐIỀU KHIỂN LỚP TRONG GIỜ HỌC THỰC HÀNH MÔN THỂ DỤC TẠO SỰ MẠNH DẠN TỰ TIN TRƯỚC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Lĩnh vực Giáo dục thể chất SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG HỌC SINH ĐIỀU KHIỂN LỚP TRONG GIỜ HỌC THỰC HÀNH MÔN THỂ DỤC TẠO SỰ MẠNH DẠN TỰ TIN TRƯỚC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Lĩnh vực Giáo dục thể chất Giáo viên thực hiện Trần Thị Huệ Tổ bộ môn KHXH Năm thực hiện 2021 2022 ĐTDĐ 0378714702 MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI . 2 1. Mục tiêu . 2 2. Nhiệm vụ . 2 III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 2 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận . 3 2. Nhóm nghiên phương pháp nghiên cứu thực tiễn. . 3 B. PHẦN NỘI DUNG . 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4 II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 5 III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP . 6 1. Mục tiêu của giải pháp . 6 2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp . 6 . Giải pháp thứ nhất Nắm bắt tình hình tâm lý học sinh. 7 Giải pháp thứ hai Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trong việc rèn luyện của sự mạnh dạn tự tin cho học sinh . 7 Giải pháp thứ 3 Vận dụng các tiết dạy thực hành để học sinh điều khiển trong các hoạt động chung thông qua sự hướng dẫn của giáo viên. 9 Giải pháp thứ tư Hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh điều khiển lớp trong giờ thực hành thể dục. 13 Giải pháp thứ năm Rèn luyện cho học sinh biết chủ động tìm hiểu trau dồi kiến thức và chú trọng đến các hoạt động vận động ngoại khóa. . 15 3. Mối quan hệ giữa các giải pháp. . 15 IV. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP RÚT RA KẾT LUẬN KHOA HỌC. . 15 C. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 17 I. KẾT LUẬN. 17 II. KIẾN NGH . 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 19 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng của ngành giáo dục nói chung nằm trong kho tàng văn hóa chung của nhân loại. thể dục thể thao là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội nó xuất hiện cùng với xã hội và phát triển tuân theo các quy luật phát triển của xã hội Thể

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.