tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phương pháp để giảng dạy tốt môn bóng chuyền trong học sinh THPT

Nghiên cứu “Phương pháp để giảng dạy tốt môn bóng chuyền trong học sinh THPT” để có thể giảng dạy môn Bóng chuyền tốt hơn. Giúp học sinh học tập tiến bộ và yêu thích môn Bóng chuyền nhằm góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sức khoẻ cho học sinh. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢNG DẠY TỐT MÔN BÓNG CHUYỀN TRONG HỌC SINH THPT LĨNH VỰC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 0 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG _ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢNG DẠY TỐT MÔN BÓNG CHUYỀN TRONG HỌC SINH THPT LĨNH VỰC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tác giả Phạm Hồng Lĩnh GV môn Thể dục Mai Thị Quỳnh Hòa GV môn Thể dục Năm học 2021 - 2022 1 A. LỜI NÓI ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thể dục thể thao ra đời và phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người. Lao động sản xuất là nguồn gốc cơ bản của thể dục thể thao hay nói cách khác nó là cơ sở sinh tồn cho mọi hoạt động. Mặt khác thể dục thể thao chỉ sự ra đời khi con người ý thức về tác dụng và sự chuẩn bị của họ cho cuộc sống tương lai đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Phong trào thể dục thể thao và nền kinh tế xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cho nên muốn khoẻ để lao động và bảo vệ tổ quốc thì đòi hỏi mọi người phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao theo lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ năm 1946 Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định Dân cường nước thịnh làm nền tảng định hướng cho công tác giáo dục thể chất. Nhận thức được tầm quan trọng của sức khoẻ. Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công Hồ Chủ Tịch đã gắn vận mệnh đất nước với sức khoẻ của từng người dân vì Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ . Từ đó Hồ Chủ Tịch đã xác định Vậy nên tập thể dục bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước Bác kêu gọi Tôi mong đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục Và Tự tôi ngày nào cũng tập Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa thì con người là yếu tố quyết định mà sức khoẻ là vốn quý nhất của con người. Để có con người hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì giáo dục cần phải đáp ứng hai yêu cầu trí lực và thể lực. Vì thế trong công tác giáo dục hiện .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.