tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số kinh nghiệm dạy học trực tuyến môn Giáo dục thể chất tại trường THPT Mường Quạ

Đề tài "Một số kinh nghiệm dạy học trực tuyến môn Giáo dục thể chất tại trường THPT Mường Quạ" có khả năng ứng dụng trong dạy học tuyến các môn học nói chung và môn Giáo dục thể chất nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT MƯỜNG QUẠ MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG THPT MƯỜNG QUẠ Môn Giáo dục thể chất Người thực hiện Nguyễn Tuấn Anh Tổ Hóa - Sinh - Thể - Địa Năm học 2021 - 2022 Số điện thoại 0916622374 MỤC LỤC Trang Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2 3. Khả năng ứng dụng của đề tài . 2 Phần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3 I. CƠ SỞ KHOA HỌC 3 . Cơ sở lý luận 3 . Cơ sở lý luận 7 II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 7 lợi của dạy học trực tuyến 7 . Khó khăn của dạy học trực tuyến 9 III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 11 . Mục đích dạy học trực tuyến 11 . Nguyên tắc dạy học trực tuyến 11 . Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị dạy học 11 . Xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo án 13 . Xác định mục tiêu 13 .2. Xác định mạch nội dung chuỗi các hoạt động dạy học và thời lượng tương ứng 14 . Xác định hình thức phương pháp kỹ thuật dạy học 14 . Kế hoạch dạy học minh họa 14 . Tiến hành giảng dạy trực tuyến 20 . Công tác chuẩn bị trước khi giảng dạy 20 . Trong khi giảng dạy 20 . Sử dụng một số phần mềm giảng dạy 20 . Dạy học qua phần mềm https 20 . Dạy qua phần mềm Zoom Cloud Meeting Phụ lục 1 28 . Dạy qua phần mềm Google Meet Phụ lục 2 28 Phần III KẾT LUẬN 29 1. Kết luận 29 3. Bài học kinh nghiệm 29 Tài liệu tham khảo 31 Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Đại dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2 và các biến thể của nó đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc. Từ đó đến nay trên thế giới số ca bị nhiễm người tử vong người Việt Nam số ca bị nhiễm người tử vong người số liệu tính đến ngày 22 12 2021 . Hiện tại dịch bệnh vẫn diến biến rất phức tạp ở nhiều

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.