tailieunhanh - Báo cáo chuyên đề học phần Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Áp dụng thuật giải heuristic cho bài toán tô màu tối ưu trên đồ thị

Báo cáo chuyên đề "Áp dụng thuật giải heuristic cho bài toán tô màu tối ưu trên đồ thị" tập trung giải quyết các nội dung sau: tổng quan về heuristic; tìm hiểu bài toán tô màu đồ thị; bài toán tô màu đỉnh; cài đặt các thuật toán; . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết để hiểu rõ hơn nhé. | lOMoARcPSD 16911810 Nhóm07-Áp dụng thuật giải heuristic cho bài toán tô màu tối ưu trên đồ thị Công nghệ phần mềm Trường Đại Học Điện Lực StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Dung Nguyen tridanh2468@ lOMoARcPSD 16911810 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỀ TÀI Áp dụng thuật giải heuristic cho bài toán tô màu tối ưu trên đồ thị Sinh viên thực hiện PHẠM VĂN TUẤN NGUYỄN HOÀNG HIỆU NGUYỄN DỨC THUẬN Giảng viên hướng dẫn VŨ VĂN ĐỊNH Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Lớp D14HTTMDT1 Khóa 2019 Hà Nội tháng 10 năm 2021 Phiếu chấm điểm Downloaded by Dung Nguyen tridanh2468@ lOMoARcPSD 16911810 STT Họ tên sinh viên Nội dung thực hiện Điểm Chữ ký 1 Phạm Văn Tuấn Làm báo cáo Làm chương trình 2 Nguyễn Hoàng Hiệu Làm báo cáo Làm chương trình 3 Nguyễn Đức Thuận Làm báo cáo Làm chương trình Họ tên giảng viên Chữ ký Ghi chú Downloaded by Dung Nguyen tridanh2468@ lOMoARcPSD 16911810 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU BÀI 1. Tổng quan về . Heuristic và các cách biểu diễn đồ . Các bài toán điển 2. Bài toán tô mầu đồ . Bài toán tô mầu . Bài toán tô mầu . Các khái niệm liên . Ứng II. GIẢI 1. Bài toán tô mầu . Các định nghĩa sử dụng .9 . Thuật . Ví 2. Bài toán tô mầu . Giải . Độ phức tạp .23 III. CÀI ĐẶT THUẬT 1. Bài toán tô mầu 2. Bài toán tô mầu . Đọc dữ liệu từ . Dữ liệu vào từ bàn 3. Mã IV. TÀI LIỆU THAM PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH TRONG TÀI PHỤ LỤC 2 PHÂN CHIA CÔNG Downloaded by Dung Nguyen tridanh2468@ lOMoARcPSD 16911810 I. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 1. Thuật giải heuristic niệm heuristic Là mở rộng khái niệm thuật toán. o Thuờng tìm lời giải tốt nhưng không tốt nhất. o Nhanh chóng tìm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.