tailieunhanh - Bài thuyết trình: Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro

Bài thuyết trình "Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro" sau đây để tìm hiểu các nội dung cơ bản về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro. Bài viết sẽ trình bày một trong những ứng dụng của lý thuyết trò chơi, đó là giải thuật tìm kiếm Min-Max, Alpha-Beta và ứng dụng trong việc xây dựng 1 chương trình trò chơi đối kháng, cụ thể là trò chơi cờ Caro. Các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé. | Trường Đại Học Công Nghệ HUTECH Môn Trí tuệ nhân tạo Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro GVHD Nguyễn Văn Cẩn Sinh viên thực hiện Cao Minh Thắng 1811060714 Nguyễn Duy Kha 1811061922 Mai Tùng Long 1811061512 Phạm Thái Tài 1811061542 Nội dung Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong trò chơi Caro Tìm hiểu cơ bản về lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi. Lịch sử. Biểu diễn trò chơi. Các loại trò chơi. Ứng dụng của lý thuyết trò chơi. Ứng dụng trong trò chơi caro. Trí tuệ nhân tạo. Giải quyết vấn đề. Giải quyết bài toán Thuật toán. Giao diện trò chơi. 01 Nghiên cứu về lý thuyết trò chơi Lý thuyết trò chơi Lý thuyết trò chơi là một nhánh của Toán học ứng dụng. Ngành này nghiên cứu các tình huống chiến thuật trong đó các đối thủ lựa chọn các hành động khác nhau để cố gắng làm tối đa kết quả nhận được. Ban đầu được phát triển như là một công cụ để nghiên cứu hành vi kinh tế học ngày nay Lý thuyết trò chơi được sử dụng trong nhiều ngành khoa học. Lịch sử của ngành Lý thuyết trò chơi Những thảo luận đầu tiên được biết đến về lý thuyết trò chơi xuất hiện trong một lá thư viết bởi James Waldegrave vào năm 1713. Lý thuyết trò chơi trải qua một thời gian sôi động trong những năm 1950 trong những năm đó những khái niệm về cốt lõi dạng trò chơi bao quát trò chơi giả trò chơi lặp và giá trị Shapley được phát triển. Những ứng dụng đầu tiên của lý thuyết trò chơi vào triết học và khoa học chính trị diễn ra trong thời gian này. Biểu diễn trò chơi Dạng chuẩn tắc Trò chơi chuẩn tắc hoặc dạng chiến lược là một ma trận cho biết thông tin về các đấu thủ chiến lược và cơ chế thưởng phạt. Hai đấu thủ một người chọn hàng người kia chọn cột. Mỗi đấu thủ có hai chiến lược mỗi chiến lược được biểu diễn bởi một ô được xác định bởi số hiệu hàng và số hiệu cột của nó. Một trò chơi dạng chuẩn tắc Biểu diễn trò chơi Dạng mở rộng Các trò chơi dạng mở rộng cố gắng mô tả các trò chơi có thứ tự quan trọng. Ở đây các trò chơi được biểu diễn bằng cây. Mỗi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.