tailieunhanh - Các linh kiện tụ điện

Tài liệu "Các linh kiện tụ điện" được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về tụ điện như: khái niệm tụ điện; Cấu tạo và đặc tính cơ bản của tụ điện; Đơn vị tụ điện; Ký hiệu của tụ điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung của tài liệu bên dưới đây nhé. | Tu điên ̣ ̣ Tụ điện là một thiết bị điện tử không thể thiếu trong các mạch lọc mạch dao dộng và các loại mạch truyền dẫn tín hiệu xoay chiều. Tụ điện tên tiếng anh là Capacitor là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu. Về mặt lưu trữ năng lượng tụ điện có phần giống với ắc qui. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau nhưng chúng đều cùng lưu trữ năng lượng điện. Nói cách khác tụ điện là một linh kiện điện tử thụ động rất phổ biến được cấu tạo bới hai bản cực đặt song song có tính chất cách điện 1 chiều nhưng cho dòng điện xoay chiều đi qua nhờ nguyên lý phóng nạp. Đơn vị tụ điện Đơn vị của tụ điện là fara. 1 fara có trị số lớn và trong thực tế người ta thường dùng đơn vị nhỏ hơn. 1 pico 1 fara 1 nano 1 fara 1 micro 1 fara Cac tham sô ky thuât đăc tr ́ ́ ̃ ̣ ̣ ưng cua tu điên ̉ ̣ ̣ Dung sai của tụ điện là tham số chỉ độ chính xác của trị số dung lượng thực tế so với trị số danh định của nó. Dung sai của tụ điện được tính bằng công thức Điện áp làm việc Điện áp cực đại có thể cung cấp cho tụ điện hay còn gọi là điện áp làm việc một chiều nếu quá điện áp này lớp cách điện sẽ bị đánh thủng và làm hỏng tụ. Mỗi một loại tụ điện chịu một ảnh hưởng với khoảng nhiệt độ do nhà sản xuất xác định. Khoảng nhiệt độ tiêu chuẩn thường từ 200C đến 650C 400C đến 650C 550C đến 1250C Để đánh giá sự thay đổi của trị số điện dung khi nhiệt độ thay đổi người ta dùng .hệ số nhiệt của tụ diện TCC Dòng điện rò Do chất cách điện đặt giữa 2 bản cực nên sẽ có một dòng điện rò rất bé chạy qua giữa 2 bản cực của tụ điện. Trị số Irò phụ thuộc vào điện trở cách điện của chất điện môi Tụ điện màng Plastic có điện trở cách điện cao hơn 100000 MΩ còn tụ điện điện giải thì dòng điện rò có thể lên tới vài μA khi điện áp đặt vào 2 bản cực của tụ chỉ 10V Đối với điện áp xoay chiều tổn .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.