tailieunhanh - Giáo trình Vật liệu may (Nghề: May thời trang - Trung cấp) - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Giáo trình Vật liệu may (Nghề: May thời trang - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được trọng tâm môn học vật liệu may; trình bày phương pháp học tập môn học vật liệu may; vận dụng phương pháp học tập để nghiên cứu tài liệu môn học vật liệu may vào thực tế khi thiết kế trang phục, công nghệ may; . Mời các bạn cùng tham khảo! | NG NG HH GH GH EE HE HE XXA E XXA E XXA AYY AYY AYY DD DD DD UU UU UU NN NN NN GG GG GG TTR TTR TTR RU RU RU UO UO ON ON NG NG GC GC CA CA AOO AOO DD DD AAN AAN NG NG G NN G NN 1 GG GG HH HH HH EE EE EE BỘ XÂY DỰNG XXA XXA XXA GIÁO TRÌNH AYY AYY AYY DD DD DD TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP UU UU UU NGHỀ MAY THỜI TRANG NN NN NN GG GG GG MÔ ĐUN VẬT LIỆU MAY TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG TTR TTR TTR RU RU RU UO UO ON ON NG NG GC GC CA CA AOO AOO DD DD AAN AAN NG NG G N G N NG NG HH GH GH EE HE HE XXA E XXA E XXA AYY AYY AYY DD DD DD UU UU UU NN NN NN GG GG GG TTR TTR TTR RU RU RU UO UO ON ON NG NG GC GC CA CA AOO AOO DD DD AAN AAN NG NG G NN G NN 2 GG GG HH HH HH EE EE EE XXA XXA XXA AYY AYY AYY DD DD DD UU UU UU NN NN NN GG GG GG TTR TTR TTR RU RU RU UO UO ON ON NG NG GC GC CA CA AOO AOO DD DD AAN AAN NG NG G N G N RU RU TTR TTR GG GG TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN NN NN UU UU DD DD Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin cụ thể được phép AYY AYY dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. XXA XXA Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh E EE thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. HE HH GH GG NG NN N G G NG NG AAN AAN DD DD AOO AOO CA CA GC GC NG NG ON ON UO UO RU RU TTR TTR GG GG NN NN UU UU DD DD AYY AYY XXA XXA E EE HE HH GH GG NG NN N G G NG NG AAN AAN DD DD AOO AOO CA CA GC GC NG NG ON ON UO UO RU RU TTR TTR GG GG NN NN UU UU DD DD AYY AYY XXA XXA EE EE 3 HH HH RU RU TTR TTR GG GG LỜI GIỚI THIỆU NN NN UU UU DD DD Giáo trình Vật liệu may là giáo trình dùng đào tạo những kiến thức cơ bản nghiệp AYY AYY vụ về vật liệu trong ngành may cho học sinh học hệ trung cấp nghề chính quy. Cũng có XXA XXA thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho đào tạo học sinh sinh viên các trường Đại học E EE cao đẳng công nghệ may thiết kế thời trang trong phạm vi cả nước. HE HH GH Giáo trình Vật liệu may nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về GG NG - Phân loại được cấu tạo tính chất của nguyên liệu dệt sử dụng trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.