tailieunhanh - Giáo trình Hàn điện hồ quang tay cơ bản (Nghề: Hàn - Trung cấp): Phần 1 - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng (Chương trình năm 2021)

Giáo trình Hàn điện hồ quang tay cơ bản (Nghề: Hàn - Trung cấp) được bố trí giảng dạy năm thứ nhất, học sau các mô đun Chế tạo phôi hàn và Gá lắp kết cấu hàn của nghề. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho học viên những nội dung về: hàn góc không vát mép ở vị trí bằng; hàn góc có vát mép ở vị trí bằng; hàn gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN MÔN HỌC HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN NGÀNH NGHỀ HÀN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo quyết định số . QĐ ngày tháng năm của Hiệu trưởng Quảng Ninh năm 2021 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nội bộ nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 1 LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học mô đun. Nội dung biên soạn theo tinh thần ngắn gọn dễ hiểu các kiến thức trong chương trình có mối liên hệ chặt chẽ. Khi biên soạn giáo trình tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới phù hợp với đối tượng học sinh cũng như cố gắng gắn những nội dung lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất đời sống để giáo trình có tính thực tiễn. Giáo trình được thiết kế theo môn học thuộc hệ thống môn học mô đun cơ sở của chương trình đào tạo nghề Hàn trình độ Trung cấp trình độ Cao đẳng và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Ngoài ra giáo trình cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để đào tạo ngắn hạn hoặc cho các công nhân kỹ thuật các nhà quản lý và người sử dụng nhân lực. Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo đề cương chương trình nhưng do biên soạn lần đầu thiếu sót là khó tránh. Tác giả rất mong nhận được sự nhận xét đóng góp ý kiến của quí thầy cô giáo và bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn. Quảng Ninh ngày tháng năm 20 . Nhóm biên soạn 2 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU . 2 BÀI 1 HÀN ĐƯỜNG THẲNG TRÊN MẶT PHẲNG Ở VỊ TRÍ BẰNG . 7 . Phương pháp mồi hồ quang và duy trì hồ quang cháy . 7 . Kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng . 9 . Tiến hành hàn . 11 BÀI 2 HÀN GIÁP MỐI KHÔNG VÁT MÉP Ở VỊ TRÍ BẰNG . 15 . Chuẩn bị phôi thiết bị dụng cụ vật liệu hàn . 15 . Kỹ thuật hàn giáp mối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.