tailieunhanh - Cấp phép thi công công trình trên quốc lộ đang khai thác

Tham khảo tài liệu 'cấp phép thi công công trình trên quốc lộ đang khai thác', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép thi công công trình trên quốc lộ đang khai thác Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Khu quản lý đường bộ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý giao thông thuộc Khu Quản lý đường bộ Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày làm việc nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân tổ chức Nộp hồ sơ tại Khu Quản lý đường bộ nghị Giải quyết thủ tục Khu Quản lý đường bộ tiếp nhận hồ sơ thẩm định và cấp Giấy phép thi công Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép thi công bản chính Văn bản chấp thuận xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo nâng cấp các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ có 2. . thẩm quyền được quy định tại Mục III Thông tư 13 2005 TT-BGTVT bản chính 3. Các quyết định đầu tư của chủ công trình bản chính hoặc công chứng Thành phần hồ sơ 4. Các văn bản của cơ quan liên quan đến công trình Hồ sơ thiết kế theo quy định hiện hành có bình đồ sơ đồ hiện trạng vị trí xin thi công trắc dọc trắc ngang đại diện khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến chân mái ta luy đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào hoặc mép ngoài rãnh dọc nếu có kết cấu công trình xin xây dựng hệ thống thoát nước dọc ngang . Hồ sơ phải được cơ quan tư vấn thiết kế tính toán và cơ quan có tư cách pháp nhân thẩm định Hồ sơ bản chính Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông thời gian thi công bản 6. chính Bản cam kết của chủ công trình tự dỡ bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế 7. đấu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường bản chính Số bộ hồ sơ 02 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.