tailieunhanh - Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh

Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lựa chọn khởi sự kinh doanh; đánh giá bản thân với tư cách là cá nhân khởi nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA BẢN THÂN VỚI LỰA CHỌN KHỞI SỰ KINH DOANH Lựa chọn khởi sự kinh doanh Một người như thế nào thì phù hợp với công việc kinh doanh và liệu mình có phù hợp không Làm chủ doanh nghiệp thì có lợi điểm và hạn chế gì so với làm công ăn lương Liệu mình có cơ hội để khởi nghiệp thành công trong bối cảnh hiện nay hay không . Cơ sở lựa chọn nghề nghiệp 3 yếu tố của việc lựa chọn nghề nghiệp Khả năng Cơ hội Sở thích nghề nghiệp Dự án nghề nghiệp điểm và các vấn đề đặt ra khi khởi sự kinh doanh LỢI ĐIỂM VẤN ĐỀ ĐẶT RA - Độc lập - Thu nhập không chắc chắn - Tự kiểm soát cuộc sống - Rủi ro về khoản tiền đầu tư - Sự thoả mãn cá nhân - Làm việc nhiều ít có thời gian nghỉ ngơi - Lợi nhuận thời gian dành cho gia đình bạn bè - Áp lực công việc cao - Trách nhiệm toàn diện . Các yêu cầu đối với doanh nhân 1 3 Tính cách và điều kiện cá nhân Tay nghề kỹ thuật Năng lực quản trị . Các yêu cầu đối với doanh nhân 2 3 Tính cách và điều kiện cá nhân - Quyết tâm - Động cơ - Thành thật - Sức khoẻ - Chấp nhận rủi ro - Quyết đoán - Điều kiện gia đình - Tình hình tài chính . Các yêu cầu đối với doanh nhân 3 3 Tay nghề kỹ thuật Năng lực quản trị - Kiến thức kỹ năng quản lý kinh doanh - Kiến thức về ngành kinh doanh Thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào đều phụ thuộc phần lớn vào tính cách cá nhân kỹ năng và khả năng tài chính của người chủ doanh nghiệp 36 . Đánh giá bản thân với tư cách là cá nhân khởi nghiệp Tính cách phẩm chất Kiến thức kỹ năng Các điều kiện khác . Đánh giá bản thân với tư cách là cá nhân khởi nghiệp Đánh giá điểm mạnh của bạn Những kỹ năng bạn đã tích lũy được trong những năm qua Những việc bạn muốn làm THẢO LUẬN Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.