tailieunhanh - Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh

Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kinh doanh; khởi sự kinh doanh; môi trường khởi sự kinh doanh; các yếu tố đảm bảo kinh doanh thành công; . Mời các bạn cùng tham khảo! | KHỞI SỰ KINH DOANH Bộ môn Quản trị Tác nghiệp Kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Trang 2016 Cẩm nang khởi sự kinh doanh VCCI. Nguyễn NGọc Huyền 2016 Giáo trình khởi sự kinh doanh NXB Đại học Kinh tế quốc dân Eric Ries 2018 The Lean Startup- Khởi nghiệp tinh gọn Bản dịch tiếng việt NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Bill Aulet 2016 Kinh điển về khởi nghiệp 24 bước khởi sự kinh doanh thành công NỘI DUNG CHƯƠNG 1 NHẬN THỨC VỀ KINH DOANH VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA BẢN THÂN CHƯƠNG 3 Ý TƯỞNG KINH DOANH CHƯƠNG 4 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHƯƠNG 5 KHỞI SỰ CƠ SỞ KINH DOANH CHƯƠNG 6 ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỚI CHƯƠNG 1 NHẬN THỨC VỀ KINH DOANH VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH CHƯƠNG 1 NHẬN THỨC VỀ KINH DOANH VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH Khái quát về kinh doanh Khởi sự kinh doanh Môi trường khởi sự kinh doanh Khái quát về kinh doanh Khái niệm Các loại hình kinh doanh Các yếu tố đảm bảo kinh doanh thành công . Khái niệm kinh doanh Kinh doanh là hoạt động được một hoặc một nhóm người thực hiện với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận Thực hiện một một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư Sản xuất Tiêu thụ . Các loại hình kinh doanh Các loại hình kinh doanh Kinh doanh sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp Kinh doanh dịch vụ Kinh doanh thương mại Kinh doanh sản xuất Kinh doanh sản xuất là sản xuất hàng hóa từ các nguyên liệu thô hoặc các chi tiết cấu thành Bán cho trung gian thương mại hoặc người tiêu dùng cuối cùng Nhằm thu lợi nhuận. Kinh doanh nông lâm ngư nghiệp Là việc kinh doanh trong sản xuất nông nghiệp nuôi trồng đánh bắt Bản chất cũng là sản xuất nhưng dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên đất nước rừng biển . Kinh doanh dịch vụ Kinh doanh dịch vụ là sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hang nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng tư vấn giáo dục hạ tầng vận tải. Khu vực phi sản xuất vật chất Bao gồm cả yếu tố vật chất và phi vật chất Cung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.