tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 6: Nghiệp vụ công cụ dụng cụ

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 6: Nghiệp vụ công cụ dụng cụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công tác nhập số dư công cụ dụng cụ ban đầu; khai báo công cụ dụng cụ; ghi tăng công cụ dụng cụ; ghi giảm công cụ dụng cụ; điều chuyển công cụ dụng cụ; báo cáo; kết chuyển công cụ dụng cụ đã xuất sử dụng trong năm; . Mời các bạn cùng tham khảo! | NGHIỆP VỤ CÔNG CỤ DỤNG CỤ 88 1. NỘI DUNG 1 Nhập số dư CCDC ban đầu 2 Khai báo CCDC 3 Ghi tăng CCDC 4 Ghi giảm CCDC 5 Điều chuyển CCDC 6 Báo cáo 7 Kết chuyển CCDC đã xuất sử dụng trong năm 1. Nhập số dư CCDC ban đầu Mục đích Giúp đơn vị nhập số dư ban đầu chi tiết theo CCDC của từng phòng ban. Cách 1 Nhập khẩu số dư CCDC từ file excel Cách 2 Khai báo số dư theo dõi chi tiết theo CCDC 90 2. Khai báo CCDC Mục đích Giúp đơn vị khai báo danh sách các CCDC đang được sử dụng trong đơn vị vào đầu năm và các CCDC mua mới trong năm Cách 1 Nhập khẩu danh sách CCDC từ file excel Cách 2 Khai báo từng CCDC 91 3. Ghi tăng CCDC Mua CCDC về nhập kho 1 Xuất kho CCDC sử dụng 2 Nhận cấp phát từ cấp trên bằng 3 CCDC Mua CCDC về sử dụng ngay 4 Mua CCDC về nhập kho Tùy theo hình thức thanh toán khi mua CCDC mà vào phân hệ tương ứng để lập chứng từ tương ứng VD mua CCDC về nhập kho thanh toán bằng Tiền mặt thì các bước như sau Các bước thực hiện Hạch toán chứng từ chi mua CCDC về nhập kho 1. Vào phân hệ Vật tư hàng hoá chọn Nhập kho Nhập mua bằng tiền mặt. Khi nhập kho Nợ 153 Có 111 Đồng thời kế toán hạch toán kép o Nợ 3372 Có 36622 nếu mua bằng nguồn viện trợ vay nợ nước ngoài . o Nợ 3373 Có 36632 nếu mua bẳng nguồn phí khấu trừ để lại. 2. Nhấn Cất. Xuất kho CCDC sử dụng Bước 1 Hạch toán chứng từ xuất kho CCDC 1. Vào phân hệ Vật tư hàng hoá chọn Xuất kho Xuất kho. 2. Khai báo thông tin trên chứng từ Xuất kho. Nhấn Cất. - Nợ TK 61112 đối với nguồn NSNN. - Nợ TK 154 241 6422 đối với hoạt động SXKD và XDCB - Nợ TK 6142 đối với nguồn Phí lệ phí để lại đồng thời ghi Có TK 014. - Nợ TK 6121 đối với nguồn viện trợ Nợ 6122 đối với nguồn Vay nợ. Xuất kho CCDC sử dụng Bước 2 Ghi tăng CCDC 1. Trên chứng từ Xuất kho chọn Tiện ích Sinh phiếu ghi tăng công cụ dụng cụ. 2. Khai báo chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ. 3. Nhấn Cất. Lưu ý Để ghi tăng CCDC kế toán có thể vào phân hệ Công cụ dụng cụ chọn Ghi tăng CCDC Ghi tăng CCDC Mua CCDC về sử dụng ngay Tùy theo hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    62    0    29-06-2022
9    58    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.