tailieunhanh - Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 4: Nghiệp vụ tiền gửi

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 4: Nghiệp vụ tiền gửi. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hạch toán các nghiệp vụ thu tiền gửi, chi tiền gửi, tiền đang chuyển, chuyển tiền nội bộ, xem báo cáo; . Mời các bạn cùng tham khảo! | NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI 68 NỘI DUNG 1 Thu tiền gửi 2 Chi tiền gửi 3 Tiền đang chuyển 4 Chuyển tiền nội bộ 5 Xem Báo cáo 1. Thu tiền gửi Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Để thực hiện các bước hạch toán chứng từ thu tiền gửi vào nghiệp vụ Tiền gửi chọn Thu tiền Thu tiền gửi 2. Chi tiền gửi Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Để thực hiện các bước hạch toán chứng từ chi tiền gửi vào nghiệp vụ Tiền gửi chọn Chi tiền Chi tiền gửi 3 Tiền đang chuyển Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của đơn vị đã nộp vào ngân hàng kho bạc đã gửi bưu điện để chuyển cho ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo có trả cho đơn vị khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo nợ hay bản kê sao của ngân hàng Tiền chuyển đi Tiền chuyển đến Tiền chuyển đi Thao tác thực hiện 1. Vào Nghiệp vụ chọn Tiền gửi Tiền đang chuyển. 2. Nhấn Thêm Tiền chuyển đi 3. Khai báo thông tin trên chứng từ Tiền chuyển đi hạch toán TK Nợ 113 TK Có 1121 nhập MLNS Số tiền. 4. Nhấn Cất. Tiền chuyển đến Thao tác thực hiện 1. Vào Nghiệp vụ chọn Tiền gửi Tiền đang chuyển Tiền chuyển đến. 2. Khai báo thông tin trên chứng từ Tiền chuyển đến hạch toán TK Nợ 1121 TK Có 113 nhập MLNS Số tiền. 3. Nhấn Cất. 4 Chuyển tiền nội bộ Mục đích Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ từ tài khoản Ngân hàng Kho bạc này sang tài khoản Ngân hàng Kho bạc khác trong đơn vị kế toán lập chứng từ chuyển tiền nội bộ Thao tác thực hiện 1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi chọn Chuyển tiền nội bộ Chuyển tiền nội bộ 2. Khai báo thông tin trên chứng từ Chuyển tiền nội bộ 3. Nhấn Cất. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây 5 Xem báo cáo Mục đích đơn vị có thể xem in được các báo cáo liên quan đến chứng từ được lập Các bước thực hiện 1. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ 2. Chọn phân hệ Tiền gửi. 3. Chọn báo cáo S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng kho bạc. 4. Khai báo các tham số báo cáo nhấn Đồng ý.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    83    0    29-06-2022
33    31    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.