tailieunhanh - Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh hàng không sử dụng nhiều lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cẳng vụ hàng không khu vực

Tham khảo tài liệu 'cấp lại thẻ kiểm soát an ninh hàng không sử dụng nhiều lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cẳng vụ hàng không khu vực', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh hàng không sử dụng nhiều lần vào ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không sân bay thuộc phạm vi quản lý của cẳng vụ hàng không khu vực Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cảng vụ hàng không sân bay Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Giám sát an ninh Cảng vụ hàng không sân bay Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày đối với những hồ sơ đầy đủ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1 Lệ phí cấp lại thẻ kiểm soát an ninh hàng không sử dụng nhiều đồng Giấy Quyết định số Tên phí Mức phí Văn bản qui định lần theo thời hạn phép 69 2006 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ về Cảng vụ hàng không nghị Giải quyết thủ 2. Cảng vụ hàng không thấm định hồ sơ tục 3. Nộp lệ phí tại Cảng vụ hàng không Người được cấp thẻ đến chụp ảnh tại Phòng giám sát an 4. ninh hàng không - Cảng vụ hàng không 5. Nhận thẻ và ký xác nhận đã nhận thẻ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị của tổ chức của người đề nghị cấp thẻ bản chính 2. Tờ khai của người đề nghị cấp thẻ theo mẫu Bản sao tài liệu có công chứng chứng minh tư cách pháp nhân chức năng 3. nhiệm vụ của tổ chức không phải là cơ quan quản lý nhà nước Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với người Việt Nam bản 4. sao Hộ chiếu đối với người nước ngoài Bản tường trình của người xin cấp lại thẻ có xác nhận của tổ chức của người đề nghị cấp thẻ Bản cam kết không tái phạm của người bị tước thẻ đối với trường hợp bị 6. tước thẻ . Số bộ hồ sơ 01 bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.