tailieunhanh - Nghiên cứu phát triển dữ liệu lớn về hệ gen sinh vật và định hướng ứng dụng

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu lớn về hệ gen sinh vật được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và có tác động lớn đến đời sống xã hội trên quy mô toàn cầu. Nhờ sự ra đời của các công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, hệ gen sinh vật có thể nhanh chóng được xác định. Nhiều quốc gia đã chú trọng đến thúc đẩy và đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu hệ gen. Mời các bạn tham khảo! | Tạp chí Công nghệ Sinh học 19 3 393-410 2021 BÀI TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU LỚN VỀ HỆ GEN SINH VẬT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Lê Thị Thu Hiền1 2 Nguyễn Tường Vân3 Kim Thị Phương Oanh1 2 Nguyễn Đăng Tôn1 2 Huỳnh Thị Thu Huệ1 2 Nguyễn Thùy Dương1 2 Phạm Lê Bích Hằng1 Nguyễn Hải Hà1 2 1 Viện Nghiên cứu hệ gen Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2 Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3 Viện Công nghệ sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Người chịu trách nhiệm liên lạc. E-mail hienlethu@ hienlethu@ Ngày nhận bài Ngày nhận đăng TÓM TẮT Nghiên cứu và phân tích dữ liệu lớn về hệ gen sinh vật được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và có tác động lớn đến đời sống xã hội trên quy mô toàn cầu. Nhờ sự ra đời của các công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới hệ gen sinh vật có thể nhanh chóng được xác định. Nhiều quốc gia đã chú trọng đến thúc đẩy và đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu hệ gen. Các dự án lớn về hệ gen người động vật thực vật vi sinh vật đã và đang được mạng lưới các nhà khoa học thuộc chuyên ngành công nghệ gen tin sinh học sinh học tính toán tự động hóa trí tuệ nhân tạo thuộc các tổ chức khoa học công nghệ quốc gia hoặc nhiều quốc gia độc lập hoặc hợp tác triển khai thực hiện. Những nguồn dữ liệu khổng lồ được xây dựng lưu trữ quản lý và khai thác hiệu quả. Việt Nam đã ưu tiên đầu tư và phát triển hướng nghiên cứu hệ gen thông qua thành lập các đơn vị chuyên trách cũng như triển khai nghiên cứu hệ gen người và các sinh vật đặc hữu của Việt Nam. Bài viết này tổng quan về Các công nghệ sử dụng để tạo ra dữ liệu lớn về hệ gen Một số dự án nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về hệ gen trên thế giới Nghiên cứu phát triển dữ liệu lớn về hệ gen ở một số quốc gia và ở Việt Nam Khai thác và ứng dụng dữ liệu lớn về hệ gen trong các lĩnh vực y dược học phục vụ chăm sóc sức khỏe con người nông - lâm nghiệp an toàn thực phẩm và môi trường. Từ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.