tailieunhanh - Phân tích đa dạng và mối tương quan di truyền các giống hoa salem (limonium sinuatum l.) tại Lâm Đồng bằng kĩ thuật RAPD-PCR

Trong nghiên cứu này, 12 giống hoa salem đã được thu thập từ các vùng trồng hoa nổi tiếng tại Lâm Đồng (Vạn Thành, Thái Phiên, Đa Thiện, Hà Đông và Trại Mát). Mẫu lá non của các giống có hoa sau 45 ngày trồng tại vườn thực nghiệm được thu nhận để tách chiết DNA và phân tích sự tương quan di truyền bằng chỉ thị RAPD với 13 primer ngẫu nhiên. Kết quả ghi nhận được cho thấy, trong tổng số 145 băng RAPD thu được có 133 băng đa hình (91,72%) và 12 băng đồng hình (8,28%). Mời các bạn tham khảo! | Tạp chí Công nghệ Sinh học 19 1 165-173 2021 PHÂN TÍCH ĐA DẠNG VÀ MỐI TƯƠNG QUAN DI TRUYỀN CÁC GIỐNG HOA SALEM LIMONIUM SINUATUM L. TẠI LÂM ĐỒNG BẰNG KĨ THUẬT RAPD-PCR Lê Văn Thức1 Lê Đức Hưng1 Lê Thị Thùy Linh1 Hán Huỳnh Diện1 Lê Thị Bích Thy1 Trần Quế1 Hoàng Lê Lan Anh2 Hoàng Thanh Tùng2 Dương Tấn Nhựt2 1 Viện Nghiên cứu Hạt nhân Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam 2 Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Người chịu trách nhiệm liên lạc. E-mail duongtannhut@ Ngày nhận bài Ngày nhận đăng TÓM TẮT Trong nghiên cứu này 12 giống hoa salem đã được thu thập từ các vùng trồng hoa nổi tiếng tại Lâm Đồng Vạn Thành Thái Phiên Đa Thiện Hà Đông và Trại Mát . Mẫu lá non của các giống có hoa sau 45 ngày trồng tại vườn thực nghiệm được thu nhận để tách chiết DNA và phân tích sự tương quan di truyền bằng chỉ thị RAPD với 13 primer ngẫu nhiên. Kết quả ghi nhận được cho thấy trong tổng số 145 băng RAPD thu được có 133 băng đa hình 91 72 và 12 băng đồng hình 8 28 . Trong đó primer OPB-03 có tổng số băng khuếch đại cao nhất là 17 băng 16 băng đa hình hệ số khác biệt di truyền dao động từ 0 30 đến 0 90 trung bình đạt 0 55. Kết quả phân tích cây phân nhóm di truyền bằng phần mềm NTSYSpc chỉ ra rằng 12 giống hoa salem được chia thành 4 nhóm lớn nhóm I gồm 3 giống hồng hồng đậm và hồng cánh sen nhóm II gồm 2 giống tím xanh và tím mới nhóm III gồm 6 giống hồng phấn tím cũ trắng mới trắng cũ vàng mơ và tím hạt nhóm IV chỉ có 1 giống vàng hạt . Kết quả này không những là cơ sở dữ liệu quan trọng trong công tác bảo tồn nguồn gen salem mà còn cung cấp những thông tin cần thiết để chọn tạo giống đột biến loài hoa này trong thời gian tới. Từ khóa chỉ thị phân tử đa dạng di truyền mồi RAPD-PCR salem ĐẶT VẤN ĐỀ đây các nhà khoa học đã tiếp cận với nhiều cách khác nhau để xây dựng quy trình nhân và Hoa salem Limonium sinuatum L. tên sản xuất giống như nuôi cấy mô tế bào để khảo tiếng Anh là statice hay olympus thuộc họ Đuôi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.