tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 9 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 9 Chu trình thiết bị động lực hơi nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Chu trình cơ bản của thiết bị động lực hơi nước; Chu trình quá nhiệt trung gian. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 9 Chu trình thiết bị động lực hơi nước Khái niệm chung Chu trình cơ bản của thiết bị động lực hơi nước Chu trình RANKINE Chu trình quá nhiệt trung gian Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Khái niệm chung Hơi nước được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện Æ ĐIỆN NĂNG Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chu trình cơ bản của thiết bị động lực hơi nước Chu trình RANKINE Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Sơ đồ nguyên lý của chu trình Rankine p1 gt p2 q1 wT 1 T 1 Lò hơi Tuabin 3 2 q2 p2 3 Bình Bơm nước ngưng 3 2 wP 3 s 1-2 quá trình giãn nở ĐOẠN NHIỆT trong Tuabin s1 s2 sinh công wT 2-3 quá trình ngưng hơi Æ lỏng sôi p2 p3 ps Tại 3 lỏng sôi x3 0 ĐẲNG ÁP trong Bình ngưng T2 T3 Ts thải nhiệt q2 p3 p2 nhận công 3-3 quá trình nén nước từ áp suất p2 Æ p1 dùng bơm p3 p1 wp s3 s3 3 -1 quá trình gia nhiệt ĐẲNG ÁP trong lò hơi p3 p1 nhận nhiệt q1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Nguyên tắc tính toán Bước 1 Quan trọng nhất là phải vẽ đúng đồ thị T-s từ các dữ liệu của đề bài Bước 2 Từ đồ thị T-s hiểu được các các điểm 1 2 3 và 3 nằm trong vùng nào của hơi nước T - Lỏng chưa sôi - Lỏng sôi x 0 x - Hơi bão hòa ẩm x 0 c on - Hơi bão hòa khô x 1 x st 1 - Hơi quá nhiệt s Bước 3 tra bảng hơi nước tương ứng để tính các thông số trạng thái tại 1 2 3 3 Nước chưa sôi và hơi quá nhiệt Nước và hơi nước bão hòa Bước 4 Từ các thông số i1 i2 i3 i3 đã xác định Æ tính q1 q2 wT wp Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ 1 Bài 4 trong đề thi KT cuối HK I ngày 15 1 2006 Đề số 3 Khảo sát chu trình thiết bị động lực hơi nước như hình vẽ. Biết nhiệt độ và áp suất của hơi trước khi vào tuabin là t 500oC và p 120 bar áp suất của hơi sau khi ra khỏi tuabin là p bar . t1 500oC Từ đề bài suy ra p1 120 bar p2 bar Bảng nước và hơi p1 120 bar T1s nước bão hòa 1 là trạng thái hơi quá nhiệt Bảng nước chưa sôi và i1 s1 p1 gt p2 hơi quá nhiệt T .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.