tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 8 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 8 Quá trình nén khí và hơi cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Máy nén piston 1 cấp; Máy nén piston nhiều cấp. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 8 Quá trình nén khí và hơi Khái niệm chung Máy nén piston 1 cấp Máy nén PISTON Máy nén piston nhiều cấp Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Khái niệm chung Máy nén khí hơi dùng để tăng áp suất khí hơi Nếu p lt 2 bar đây là phạm vi sử dụng các loại QUẠT Nếu p gt 2 bar dùng các loại MÁY NÉN Nhóm 1 Nhóm 2 dùng công cơ học để nén khí dùng nhiệt năng để nén khí MN piston MN tuabin MN ejectơ Dù khác nhau về cấu tạo nguyên lý hoạt động vv nhưng các máy nén này đều có quá trình nhiệt động như nhau Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ minh họa một số loại máy nén khí hơi Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Máy nén piston a Máy nén piston 1 cấp Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Những quá trình cơ bản của máy nén piston 1 cấp 1 Quá trình nạp khí AB 3 Quá trình xả khí CD p1 const 2 Quá trình nén khí BC p2 const p - BC đẳng nhiệt n 1 D C C1 C2 - BC1 đa biến - BC2 đoạn nhiệt n k T C2 p2 n k 1 lt p2 C1 p1 n lt k C A B p1 v n 1 B s Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Tính công tiêu hao của máy nén piston 1 cấp Công tiêu hao để nén 1 kg khí p2 từ áp suất p1 đến áp suất p2 w vdp wKT J kg được tính theo công thức tính p1 công kỹ thuật a Nén theo quá trình đẳng nhiệt T const n 1 p2 p T w RT ln p1v1 ln 2 J kg C2 p2 p1 p1 n k b Nén theo quá trình đoạn nhiệt pvk const n k 1 lt C1 p1 n lt k 1 k k k p k C w p 2 v 2 p1v1 p1 v1 2 1 k 1 k 1 p1 n 1 B s k 1 k p k RT1 2 1 J kg k 1 p1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM c Nén theo quá trình đa biến pvn const 1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Tính nhiệt lượng thải qua xylanh của máy nén piston 1 cấp a Nén theo quá trình đẳng nhiệt T const n 1 p2 p Nhiệt lượng thải ra công q w RT ln p1v1 ln 2 J kg p1 p1 nhận vào b Nén theo quá trình đoạn nhiệt pvk const n k q 0 k 1 p k Nhiệt độ cuối quá trình T2 T1 2 K p1 c Nén theo quá trình đa biến pvn const 1 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    67    0    08-12-2021
1    56    0    08-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.